Hanne-Marit Berge til Proactima

Hanne-Marit Berge startet i Proactima den 1. august. Hun har også tidligere jobbet i selskapet og kom nå tilbake etter å ha jobbet tre år med virksomhetsstyring i Statnett.

Tidligere har Hanne-Marit jobbet med etablering og kontinuerlig forbedring av styringssystem for ulike virksomheter, både innen olje- og gassbransjen, kraftbransjen og innen bygg- og anlegg. Hun har også vært prosjektleder og har blant annet jobbet med effektiviserende metoder som LEAN samt  digitalisering og automatisering av arbeidsprosesser.

Hanne-Marit har en Master i katastrofehåndtering fra Københavns Universitet.