Bærekraft

Bærekraftbloggen

Proactima bidrar til et bærekraftig samfunn ved å hjelpe våre kunder i å forstå og håndtere trusler og muligheter knyttet til bærekraft og ESG.

Siste nytt

Hydrogen! – mye mer enn jakten på billig fornybar strøm

- Hvem skal gjøre hva, hvor? Og når. Hvem bestemmer, og når tar vi beslutninger. Uten et styringssystem blir ideen en kortlevd suksess, sier Christian.

Trenger egentlig oppstartsselskaper et styringssystem?

- Hvem skal gjøre hva, hvor? Og når. Hvem bestemmer, og når tar vi beslutninger. Uten et styringssystem blir ideen en kortlevd suksess, sier Christian.

Digital pass på alt du eier – det er bærekraftig det!

EU foreslo allerede i 2009 at hver battericelle skulle kunne spores med hjelpe av en QR kode. Som et pass.

Har du en mikrobrikke jeg kan låne eller et par laboratoriehansker?

Leverandørrisiko, som en del av virksomhetsstyring, er en betraktning som mange ikke tenker grundig nok igjennom, sier Päivi til Christian.

Snakk med oss om bærekraft:

Les flere nyheter fra Proactima