Bærekraftbloggen

Proactima bidrar til et bærekraftig samfunn ved å hjelpe våre kunder i å forstå og håndtere trusler og muligheter knyttet til bærekraft og ESG.

Siste nytt

Trenger egentlig oppstartsselskaper et styringssystem?

- Hvem skal gjøre hva, hvor? Og når. Hvem bestemmer, og når tar vi beslutninger. Uten et styringssystem blir ideen en kortlevd suksess, sier Christian.

Digital pass på alt du eier – det er bærekraftig det!

EU foreslo allerede i 2009 at hver battericelle skulle kunne spores med hjelpe av en QR kode. Som et pass.

Har du en mikrobrikke jeg kan låne eller et par laboratoriehansker?

Leverandørrisiko, som en del av virksomhetsstyring, er en betraktning som mange ikke tenker grundig nok igjennom, sier Päivi til Christian.

Det som var rett i går behøver ikke være rett i dag. Men skal det hindre oss fra handling?

Denne historien beskriver kanskje den største utfordringen i det grønne skiftet. Skal vi foreta oss noe eller skal vi vente på vitenskapelige konklusjoner?

Snakk med oss om bærekraft:

Trine Nikolaisen

Gruppeleder Bærekraft og ESG

Christian Herheim

Konsulent bærekraft og ESG

Eivind Opsahl

Konsulent bærekraft og ESG

Inger Johanne Tjoflaat

Konsulent bærekraft - ESG Rådgiver

Les flere nyheter fra Proactima