Nyheter

Proactima styrker UXRisk teamet 

UXRisk har ansatt Ahmad Alkhous som ny Front End utvikler. - Jeg har alltid søkt etter å være en del av et ekspert-team som verdsetter gode software-metoder, tror på den...

Proactima styrker teamet innen virksomhetsstyring og risikostyring

Proactima har gleden av å presentere Malin Bakke Hole. Malin kommer fra stillingen som Sikkerhet- og kvalitetsleder trafikk...

Hvordan håndtere et datainnbrudd når uhellet først er ute?

God håndtering av cyberangrep krever styrt, enkel, lettfattelig og tydelig tilnærming. Det var den krystallklare oppfordringen til Jo...

Økt effektivitet gjennom mer digitaliserte arbeidsmiljøprosesser

De siste to årene har Proactima jobbet med å flytte alle sine verktøy innenfor helse og arbeidsmiljø til...

Oljeindustrien styrker innsatsen mot oljevernhendelser  

Proactima har fra nyttår blitt eneste norske tilbyder av kurset ICS 300. Kurset samler oljebransjen rundt et felles...

Innspill til rammeverk for havvind

Proactima oppfordrer olje- og energidepartementet til å stille høyere krav til HMS i prekvalifiseringen av vindkraft til havs. På bærekraftsområdet håper Proactima at departementet...

Virksomheter må ta omstillingspraten

På vei inn i 2023 tar Trond Winther en titt inn i glasskula, og skriver i Stavanger Aftenblad om seks trender som vil preget...

Sammen er vi enda sterkere

Proactima og Trondheim Consulting har i løpet av siste året jobbet stadig tettere sammen om tjenester innenfor teknisk analyse og rådgiving. Dette spesielt i...

Proactima bistår finansnæringen med å håndtere cybertrusler 

Finansnæringen, og tilsvarende bransjer som drifter samfunnskritisk infrastruktur, systemer eller tjenester, står ovenfor en stadig økende cybertrussel. Proactima bistår flere virksomheter med å etablere...

Proactima bistår den internasjonale havbunnsmyndigheten ISA

- Proactima fanger raskt opp kompleksiteten i utvinning av havbunnsmineraler og hva vi som internasjonal myndighet må ivareta for å ivareta en bærekraftig utvinning....

Elektrifisering av Draugen – kartlegging av risiko og påvirkning på eksisterende anlegg

På Draugen-installasjonen i Nordsjøen er man godt i gang med å forberede overgangen til elektrisk kraftforsyning fra land. Som en del av dette arbeidet bistår...