Digitale verktøy

Vi har siden starten av Proactima jobbet med digitale verktøy for våre fagområder. Idag har det resultert i UXRisk (som nå også inkluderer våre kjemikaliestyringsverktøy) og ASAP.

Med UXRisk kan du digitalisere arbeidsprosessene i styringsystemet ditt, som f.eks søknadsprosessen for å ta i bruk nye kjemikalier, risikovurderinger, risiskostyring, og avvik- og hendelsesrapportering.

ASAP er vårt egenutviklede programvare for estimering av risiko for personell og tap av hovedsikkerhetsfunksjoner knyttet til lekkasjer. Du kan lese mer om UXRisk og ASAP under. Der kan du også lese om lusevarslingssystemet vi har utviklet i samarbeid med danske DHI.

Kontakt oss:

UXRisk

Gjør prosessene dine digitale, interaktive og tilgjengelige! Digitalisering av arbeidsprosesser fra styringssystemet på én digital plattform. UXRisk er en moderne plattform for det globale markedet som er lett tilgjengelig for alle typer organisasjoner og sikrer at alle brukere er engasjert.

UXRisk løfter styringen til et nytt nivå ved å bruke moderne teknologi og prosesstankegang for å gi en mer effektiv, komplett og engasjerende løsning.

ASAP

Advanced Safety Analysis Package (ASAP) er et proprietært programvareverktøy som estimerer risikoen for personell og tap av hovedsikkerhetsfunksjoner knyttet til brannfarlige og giftige lekkasjer, branner og eksplosjoner på olje- og gassanlegg både offshore og på land. Programvaren analyserer en kjede av hendelser etter en lekkasje ved å ta hensyn til ventilasjonsforhold, prosessforhold, sikkerhetsbarrierer, rømningsmuligheter, layout og bemanningsfordeling.

Lusevarsling for havbruk

Proactima har i samarbeid med DHI utviklet en simuleringstjeneste som forutsier hvor og hvordan havstrømmene beveger seg mellom fiskeoppdrettsanlegg.

Simuleringstjenesten varsler likt et værvarsel opptil fem dager fram i tid og fem dager tilbake. Med et femdagersvarsel kan oppdretterne få tid til å gjøre forebyggende tiltak i og rundt merdene som hindrer spredning av lus, som flyter med strømmen.