Digitale verktøy

Vi har utviklet en egen nettbasert plattform – UXRisk – som vi har brukt til å bygge gode verktøy innenfor alle våre fagområder, i tillegg har vi utviklet i samarbeid med våre kunder to verktøy innenfor kjemikaliestyring – ChemiRisk og PCMS (Proactima Chemical Management System).

ASAP

Advanced Safety Analysis Package (ASAP) er et proprietært programvareverktøy som estimerer risikoen for personell og tap av hovedsikkerhetsfunksjoner knyttet til brannfarlige og giftige lekkasjer, branner og eksplosjoner på olje- og gassanlegg både offshore og på land. Programvaren analyserer en kjede av hendelser etter en lekkasje ved å ta hensyn til ventilasjonsforhold, prosessforhold, sikkerhetsbarrierer, rømningsmuligheter, layout og bemanningsfordeling.

UXRisk

UXRisk er en moderne risikostyringsløsning for det globale markedet som er lett tilgjengelig for alle typer organisasjoner og sikrer at alle brukere er engasjert.

UXRisk løfter risikostyringen til et nytt nivå ved å bruke moderne teknologi og prosesstankegang for å gi en mer effektiv, komplett og engasjerende løsning for risikostyring.

UXRisk

ChemiRisk

Løsningen er utviklet i fellesskap med industrigiganter som Equinor, ConocoPhillips, Shell, Aker BP og Total.

ChemiRisk bidrar til å utføre grove vurderinger av risiko knyttet til håndtering av kjemikalier, og tilfredsstiller kravene i henhold til norske og europeiske kjemikalie forskrifter. ChemiRisk hjelper deg med å identifisere kjemikalier og arbeidsprosesser der det er tilstrekkelig kontroll over eksponering, og avdekke behovet for videre vurdering.

Verktøyet kan brukes av alle næringer utsatt for kjemikalier.

PCMS

Proactima Chemical Management System (PCMS) er et verktøy som støtter den interne kjemikaliestyringsprosessen i et selskap.

PCMS er et virtuelt kjemisk godkjenningssenter. Støtte både helse-, sikkerhets- og miljøvurdering i tillegg til en teknisk godkjenning. PCMS kan brukes som et frittstående system eller sammen med CHESS (levert av Bureau Veritas) og ChemiRisk (levert av Proactima).

De grunnleggende delene av PCMS er et elektronisk rekvisisjonsskjema (ny rekvisisjon) og en godkjenningsside og et arkiv med alle kjemiske rekvisisjoner.

Lusevarsling for havbruk

Proactima har i samarbeid med DHI utviklet en simuleringstjeneste som forutsier hvor og hvordan havstrømmene beveger seg mellom fiskeoppdrettsanlegg.

Simuleringstjenesten varsler likt et værvarsel opptil fem dager fram i tid og fem dager tilbake. Med et femdagersvarsel kan oppdretterne få tid til å gjøre forebyggende tiltak i og rundt merdene som hindrer spredning av lus, som flyter med strømmen.

Kontakt oss:

Stian Opsahl Hetlevik

Leder Digitale Løsninger