Helse og arbeidsmiljø:

Arbeidsmiljøstyring og ledelse

Våre konsulenter har lang erfaring med ledelse og styring innen Helse og arbeidsmiljø. Vi kan bistå i forhold til:

  • Strategisk ledelse, strategiarbeid, risikostyring.
  • Opplæring, kampanjer og informasjonsarbeid.
  • Utvikling av styrings- og ledelsessystem (inkl. ISO 45001), arbeidsprosesser, prosedyrer og veiledninger.
  • Revisjoner og verifikasjoner av styrings- og ledelsessystem (inkl. ISO 45001), arbeidsprosesser, prosedyrer, veiledninger og samsvar med regelverk.

Kontaktpersoner

Tjenester

Vi kan bistå med tjenester knyttet til styring og ledelse, samt risikovurdering, kartlegging og overvåking. Vi har kunder i mange sektorer.