Helse og arbeidsmiljø:

Arbeidsmiljøkartlegginger

Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere alle farer og problemer og vurdere risikoen knyttet til arbeidet. Arbeidsgiver har ansvar for at dette blir gjennomført. Proactima bistår i dette arbeidet.

Målet er at ingen blir skadet eller syk på grunn av arbeidet. En kartlegging og risikovurdering av farer og problemer trenger ikke å være komplisert. Omfanget varierer med størrelsen på arbeidsplassen og hva slags arbeid man utfører. Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

  • Hva kan gå galt?
  • Hva kan vi gjøre for å forhindre dette?
  • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Avhengig av kompleksitet kan Proactima bidra med enkle og mer detaljerte kartlegginger og vurderinger. Vi bidrar også som veiledere for våre kunder. Risikovurderingene gjennomføres i tett samarbeid med oppdragsgiver og deres arbeidstakere, verneombud og tillitsvalgte.

Kontaktpersoner

Tjenester

Vi kan bistå med tjenester knyttet til styring og ledelse, samt risikovurdering, kartlegging og overvåking. Vi har kunder i mange sektorer.