TEMA

Beredskap og
krisekommunikasjon

Proactima tilbyr ledende kompetanse innen krise- og beredskapstjenester. Vi kan bistå med å utvikle alle deler av en komplett beredskaps­organisasjon og har offentlige og private kunder både nasjonalt og internasjonalt i mange sektorer.

Våre tjenester er basert på tett dialog med kundene, en god forståelse av eksisterende regelverk, den nyeste forskningen og bred erfaring med praktisk krise- og beredskapsarbeid.

Tjenestespekteret omfatter alt fra risiko- og beredskapsanalyserberedskapsplaner og dokumentasjon, systematisk opplæring, trening og øvelser, bistand ved håndtering av uønskede situasjoner, samt evaluering, revisjon, verifikasjon og læring.

Vi er opptatt av å se krise- og beredskapsarbeidet i et helhetlig perspektiv der kultur, struktur og kompetanse integreres og skaper nytteverdi og trygghet.

For eksempel har vi gode løsninger på hvordan ulike fagområder (IKT, HMS, HR, security, kommunikasjon og produksjon/tjenesteyting) best mulig samhandler i en krisesituasjon, samt hvordan man sikrer godt samvirke mellom ulike offentlige og private virksomheter.

Ansatte hos Proactima underviser også i praktiske metoder innen krise- og beredskapsledelse på flere høyskoler/universitet i Norge.

Ta kontakt

Jonas Eriksen

Konsulent Beredskap og Krisekommunikasjon

Geir Hovind-Breisnes har startet i Proactima

Vi har gleden av å presentere Geir Hovind-Breisnes som...

Proactima bistår BKK innen sikring og beredskap

Proactima har blitt tildelt en ny rammeavtale innen sikring...

Proactima og Skanska inngår rammeavtale

Proactima har inngått en ny rammeavtale innen HSEEQ-tjenester med...

Oda Renate Nødtvedt starter i Proactima i dag

Vi har gleden av å presentere Oda Renate Nødtvedt som...