Beredskap og krisekommunikasjon:

Opplæring, trening og øvelser

Proactima kan organisere og arrangere alle former for opplæring, trening og øvelser innen krise- og beredskap, enten som standardløsninger, eller tilpasset organisasjonen, driften og plasseringen.

For eksempel opplæring og coaching for alle typer roller og team i en beredskapsorganisasjon, diskusjonsøvelser, spilløvelser og fullskalaøvelser. Scenarioer tilpasses etter behov og kan for eksempel omhandle ulykker med skade på liv, helse og miljø, stans i produksjon eller tjenesteyting, security-hendelser som gisseltaking og terror, IKT og informasjonssikkerhet, tap av omdømme, osv.

Vi har erfarne markører for rollespill eller praktiske øvelser i operasjonsrommet, pårørendesenter, etc., etter behov. Mediene vil også være en viktig faktor i en ekte situasjon, og vi har lang erfaring med opplæring for dette, fra moderat medietrykk til fullskala øvelse med TV- og radiosendinger og digitale medier.

Proactima har erfaring fra store nasjonale og internasjonale øvelser, for eksempel Øvelse Gemini (Forsvaret), Øvelse Nordlys (Politiet) samt trening og øvelser i regi av EU og FN. Vi gjennomfører årlig mange opplæringstiltak innen krise- og beredskap og kan også holde kurs og opplæring i øvelsesplanlegging

Vi har god kunnskap om kompetansekrav i eksisterende regelverk samt metoder og prosesser for kompetansestyring innen krise- og beredskap. Alle våre leveranser innen opplæring, trening og øvelser baserer seg på tilpasset progresjon i læring – i tett dialog med kunden.

Vi har praktiske metoder og verktøy for systematisk kompetanseheving og kontinuerlig forbedring gjennom evaluering og læring.

Kontaktpersoner

Tjenester

Proactima bidrar til et bærekraftig samfunn ved å hjelpe våre kunder i å forstå og håndtere trusler og muligheter knyttet til bærekraft og ESG.