Beredskap og krisekommunikasjon:

Beredskapsrevisjoner
– ISO standard

Vi gjennomfører også revisjoner innen krise- og beredskap for organisasjoner og deres underleverandører. Revisjoner utføres i henhold til anerkjente metoder, for eksempel i henhold til gjeldende ISO standarder.

Proactima tilbyr verifikasjoner for å teste gjeldende beredskap. Dette er i hovedsak øvelser (varslede og ikke-varslede) som skal verifisere at organisasjonens beredskap er i henhold til forventninger og krav spesifisert i regelverk eller av organisasjonen selv. 

Kontaktpersoner

Tjenester

Proactima bidrar til et bærekraftig samfunn ved å hjelpe våre kunder i å forstå og håndtere trusler og muligheter knyttet til bærekraft og ESG.