Beredskap og krisekommunikasjon:

Kontinuitetsledelse –
Business Continuity Management

Med dagens tette koblinger og interaktive samfunn er flere og flere organisasjoner opptatt av å sikre kontinuitet i produksjon og tjenesteyting. Proactima leverer helhetlige rammeverk og systemer innen driftskontinuitet tilpasset den enkelte organisasjons behov.

Vi gjennomfører også kontinuitetsanalyser for å kartlegge forhold som kan redusere og forhindre en stabil produksjon og tjenestelevering for ulike organisasjoner. Kontinuitetsanalysene belyser kritiske forhold organisasjoner må sikre og gjøre robust for å minimalisere tap.

Proactima leverer også kontinuitetsplaner som sikrer gjennomtenkte tiltak og prioriteringer dersom organisasjoner opplever fare for, eller reelle, langvarige avbrudd i produksjon og tjenesteyting. Anerkjente standarder innen driftskontinuitet benyttes som grunnlag for våre tjenester.  Vi er også opptatt av å sikre god sammenheng mellom normal drift, krise- og beredskap og driftskontinuitet.

Kontaktpersoner

Tjenester

Proactima bidrar til et bærekraftig samfunn ved å hjelpe våre kunder i å forstå og håndtere trusler og muligheter knyttet til bærekraft og ESG.