Beredskap og krisekommunikasjon:

Endringskommunikasjon

– Fra sjokk og motstand til eierskap og forankring

Hvordan lykkes med kommunikasjonen når selskapet står overfor større endringer som fusjoner, oppkjøp eller nedbemanninger?

I hjertet av all endring er frykt. Frykten for det ukjente. Og i enhver endringsprosess er informasjon det kritiske punktet, der mangelen på informasjon som regel er den tilbakevendende kritikken. Dette fordi utrygghet skaper store krav til den informasjonen som formidles.

Internt er det viktig å eliminere mest mulig av denne utryggheten.  Enhver ansatt vil vite hva endringen betyr for dem. Derfor handler prosessen mye om hvordan endringene blir kommunisert. Sentralt i endringsprosessen står derfor en helhetlig kommunikasjonsplan som sikrer konsistens i informasjonen på alle arenaer, som bidrar til utvikling av gode budskap og som tilrettelegger for synlig ledelse og ivaretar samtidighet i all kommunikasjon.

Ved omstillinger er det aldri bare de direkte berørte som bør informeres. Informasjon til ekstern grupper som kunder, eiere, samarbeidspartnere, media etc. er også viktige målgrupper i en kommunikasjonsplan.

Hvor godt rustet står din bedrift til å håndtere endringer?  Hvordan lykkes man med å få de ansatte med seg og ikke mot seg? Hvordan bygger man tillit i en omstillingsprosess?

Hvordan kommuniserer man vanskelig budskap? Hvordan sikrer man at den beste kompetansen forblir i selskapet selv om bedriften må igjennom en større omstilling?

Og, har selskapet gode kommunikasjonskanaler? Hvordan sikrer man at man at alle ansatte får samme informasjon på samme tid og at budskapet når frem til alle deler av en organisasjon?

Innhold

Deltakerne vil blant annet få kunnskap om:

  • Overordnet strategisk tenkning i endringsprosesser. Hvordan eliminere usikkerhet og skape tillit
  • Budskapsformulering – målet for endringen
  • Synlig ledelse, hva er det?
  • Praktisk tilnærming til hvordan man setter opp en effektiv kommunikasjonsplan, hva den bør inneholde og hva som er avgjørende for at den skal fungere optimalt i en endringsprosess.
  • DOs and DONTs
  • Valg av kommunikasjonskanaler. Hvilke muligheter har vi for bruk av interaktiv elektronisk kommunikasjon.
  • Sosiale medier i endringsprosesser

Kontaktpersoner

Tjenester

Proactima bidrar til et bærekraftig samfunn ved å hjelpe våre kunder i å forstå og håndtere trusler og muligheter knyttet til bærekraft og ESG.