Teknisk og operasjonell sikkerhet:

Brann-, eksplosjon
og strømningsanalyse

Proactima utfører et bredt spekter av brann-, eksplosjons- og strømningsanalyser ved hjelp av sertifiserte CFD-verktøy.

Verktøy vi bruker:

Computational Fluid Dynamics (CFD) programvare Kameleon FireEx (KFX) brukes til å simulere branner (jetbranner, bassengbranner, diffusive branner) og ikke antente  gassutslipp (ikke antente bluss, ventiler og utilsiktede utslipp). KFX brukes vanligvis til å evaluere konsekvenser av branner som:

  • Røyk- og varmeeksponering av personell, rømningsveier og evakueringsmidler
  • Varmeeksponering av strukturer for passiv brannbeskyttelse (PFP) optimalisering * Blussstråleeksponering av personell og utstyr
  • Effekten av brannvann på branner
  • Gasseksponering av personell (giftige gasser) og spesifikke antennelseskilder som luftinntak

* Termiske belastninger fra simulerte branner kan eksporteres til FAHTS for ikke-lineære strukturanalyser i USFOS.

FLACS er en kraftig CFD-programvare (Computational Fluid Dynamics) for modellering av konsekvenser i full 3D for alle typiske brannfarlige og giftige frigjøringsscenarier. Den brukes mye i olje- og gass- og prosessindustrien, og mer nylig også for hydrogenspredning og eksplosjonssimuleringer. Vi brukes FLACS vanligvis til følgende offshore- og landstudier:

  • Eksplosjonsstudie
  • Naturlig / mekanisk ventilasjonsstudie
  • Studie av gassspredning
  • Giftige spredningsberegninger
  • Optimalisering av gassdetektor

Vi knytter også resultatene fra FLACS-simuleringer til ASAP for videre risikovurdering.

Kontaktpersoner

Tjenester