TEMA

Teknisk og operasjonell sikkerhet

Brann-, eksplosjons- og strømningsanalyse

Proactima utfører et bredt spekter av brann-, eksplosjons- og strømningsanalyser ved hjelp av sertifiserte CFD-verktøy.

Verktøy vi bruker:

Computational Fluid Dynamics (CFD) programvare Kameleon FireEx (KFX) brukes til å simulere branner (jetbranner, bassengbranner, diffusive branner) og ikke antente  gassutslipp (ikke antente bluss, ventiler og utilsiktede utslipp). KFX brukes vanligvis til å evaluere konsekvenser av branner som:

 • Røyk- og varmeeksponering av personell, rømningsveier og evakueringsmidler
 • Varmeeksponering av strukturer for passiv brannbeskyttelse (PFP) optimalisering *
  Blussstråleeksponering av personell og utstyr
 • Effekten av brannvann på branner
 • Gasseksponering av personell (giftige gasser) og spesifikke antennelseskilder som luftinntak

* Termiske belastninger fra simulerte branner kan eksporteres til FAHTS for ikke-lineære strukturanalyser i USFOS.

FLACS er en kraftig CFD-programvare (Computational Fluid Dynamics) for modellering av konsekvenser i full 3D for alle typiske brannfarlige og giftige frigjøringsscenarier. Den brukes mye i olje- og gass- og prosessindustrien, og mer nylig også for hydrogenspredning og eksplosjonssimuleringer. Vi brukes FLACS vanligvis til følgende offshore- og landstudier:

 • Eksplosjonsstudie
 • Naturlig / mekanisk ventilasjonsstudie
 • Studie av gassspredning
 • Giftige spredningsberegninger
 • Optimalisering av gassdetektor

Vi knytter også resultatene fra FLACS-simuleringer til ASAP for videre risikovurdering.

Ta kontakt

Ingvild Aker

Leder teknisk og operasjonell rådgivning og analyse

1. juli 2022 trer Åpenhetsloven i kraft – er din virksomhet klar?

Åpenhetsloven eller Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med...

Ny metode for å vurdere bærekraft i mobilitetsprosjekter

Bærekraft har spilt en viktig rolle i norske mobilitetsprosjekter...

Trenger egentlig oppstartsselskaper et styringssystem?

- Hvem skal gjøre hva, hvor? Og når. Hvem bestemmer, og når tar vi beslutninger. Uten et styringssystem blir ideen en kortlevd suksess, sier Christian.

Digital pass på alt du eier – det er bærekraftig det!

EU foreslo allerede i 2009 at hver battericelle skulle kunne spores med hjelpe av en QR kode. Som et pass.