Hva vi gjør:

Virksomhetsstyring

Vi har lang erfaring med å forberede og gjennomføre revisjonsprogrammer. Våre konsulenter har blant annet erfaring som hovedrevisorer fra tilsynsmyndigheter, ansvarlig for internrevisjon i organisasjoner, og leverandørrevisjoner.

For revisjoner og andre samsvarsvurderinger tilbyr Proactima opplæring og kurs, støtte som for eksempel revisjonsleder og / eller fagrevisorer, samt komplette vurderinger og revisjoner.

Kontaktpersoner

Tjenester