TEMA

Virksomhetsstyring

Proactima har høy kompetanse innen virksomhetsstyring. Vårt motto er å hjelpe kunden til å bli bedre til å styre egen risiko. Vi har en helhetlig tilnærming til ledelse og styring og bruker hele vår faglige bredde når vi arbeider med virksomhetsstyring.

Ved hjelp av våre eksperter på kvalitetsledelse, risikostyring, arbeidsmiljø, ytre miljø, beredskap, informasjonssikkerhet og security får våre kunder hjelp til å etablere en robust og fleksibel virksomhetsstyring som kan forbedres og videreutvikles i takt med virksomhetens behov.

Virksomhetsstyring handler om de systematiske aktivitetene som settes i verk for å fastsette og realisere virksomhetens mål. Dette omfatter samspillet mellom eiere, styret og ledelse samt ledelsens realisering av virksomhetens strategi.

Kjernen i virksomhetsstyring er aktiviteter for å fastsette mål og resultatkrav, planlegge hvordan disse skal nås, vurdere risiko, rapportere status, gjennomføre analyser av situasjonen samt utforme og iverksette korrigerende tiltak.

Vi støtter virksomheter som ønsker å utvikle eller forbedre sin virksomhetsstyring i henhold til krav fra myndigheter, standarder, eiere, kunder eller egne mål. God virksomhetsstyring skal sikre gjennomsiktig drift og forbedret ytelse for organisasjonen. Hver organisasjon står overfor unike utfordringer.

Når vi arbeider med virksomhetsstyring anbefaler vi derfor å starte med å få tilstrekkelig oversikt over nåsituasjonen. Med en god forståelse av nåsituasjonen kartlegger vi sammen med kunden hva som mangler og setter opp en tilpasset og realistisk plan for å oppnå en forbedret virksomhetsstyring.

På denne måten kan Proactima bistå med avgrensede definerte leveranser som hjelper din organisasjon gjennom kritiske deler av arbeidet eller være en samarbeidspartner og støttespiller fra start til mål.

Du vil få tilgang til et team av eksperter fra våre mange fagområder for å bistå i alle deler av utvikling og implementering av virksomhetsstyringen.

Ta kontakt

Thor Schjetne

Gruppeleder Risikostyring og Virksomhetsstyring

Proactima og Lilleaker Consulting slår seg sammen: styrker teknisk og operasjonell rådgivning

Nå vil eksisterende og nye kunder få tilgang til enda flere tjenester innen risikostyring og bærekraft.

Hanne-Marit Berge til Proactima

Hanne-Marit Berge startet i Proactima den 1. august.

OKEA-kontrakt til Proactima

Proactima AS har signert avtale med oljeselskapet OKEA om å bistå med konsulenttjenester i forbindelse med at OKEA overtar operatørskapet for Draugen-feltet i Norskehavet.