Home 2021

Archives

Arbeidsmiljø

Fysisk sikkerhet

Fysisk sikkerhet Vi gir råd og anbefalinger om hvilke forhold din virksomhet må ta hensyn til ved valg av fysiske sikkerhetstiltak for å sikre et...
Arbeidsmiljø

Personellsikkerhet – innsidere

Personellsikkerhet - innsidere Mange norske virksomheter rammes også av innsidere. Innsidere vil i mange tilfeller være trusselaktørenes beste inngang til dine verdier. God kunnskap om...

Informasjonssikkerhet

Informasjonssikerhet Når virksomheter flytter sine verdier til det digitale domenet, følger trusselaktørene etter. Vi vil bidra til å beskytte dine informasjonsverdier slik at de ikke...
Arbeidsmiljø

Organisatorisk sikkerhet (styring og ledelse)

Organisatorisk sikkerhet (styring og ledelse)Våre konsulenter har lang erfaring med ledelse og styring innen security/sikring (sikkerhetsstyringen).Vi kan bistå i forhold til:Strategisk ledelse, strategiarbeid og...
Arbeidsmiljø

Sikring – security

Vi gir råd og veiledning for å sikre samfunnskritiske verdier. Vår sikkerhetsekspertise bidrar til forsvarlig sikkerhetsnivå i din bedrift. For mange er det overveldende...

Styringssystemer

Styringssystem, eller ledelsessystem, er et av de viktigste verktøyene ledelsen i en virksomhet har for å planlegge og forbedre virksomhetens prestasjon. Proactima har lang erfaring...

Sikringsrisikostyring

Risikobildet i samfunnet er i stadig endring. Tilsiktede handlinger og de kostbare følgene av disse, får stor oppmerksomhet i dag. Vi ser et internasjonalt...

Sikkerhetsrevisjoner

Sikkerhetsrevisjoner utføres for å forstå hvordan tekniske, operasjonelle og organisatoriske faktorer spiller sammen. Dette danner grunnlag for å overvåke ytelse på sikkerhetskomponentene og gjennomføre...

Trusselvurderinger

Våre konsulenter har erfaringer med gjennomføring av trusselvurderinger med erfaring fra Politiet, Forsvaret og næringslivet.Ved gjennomføring av en trusselvurdering tar vi utgangspunkt i din...

Sikringsarbeid i byggeprosesser og infrastrukturprosjekter

Vår erfaring er at vurderinger om sikring ofte kommer for sent inn i planleggingen av byggeprosjekter, noe som resulterer i utilstrekkelige og upraktiske løsninger...

Aktuelt

1. juli 2022 trer Åpenhetsloven i kraft – er din virksomhet...

Åpenhetsloven eller Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, trer i kraft 1. juli 2022. Proactima har erfarne konsulenter...