Bjørg Sandal til Proactima

Bjørg blir rådgiver for Proactima sine kunder innen krisekommunikasjon og omdømmerisiko. Hun tar plass i konsulent-nettverket Proactima Project Services, og blir blant annet del av Proactima sin vakt-tjeneste for krisekommunikasjon (Proactima MRT).

Bjørg har solid erfaring med kommunikasjonsfaglige spørsmål og styrker Proactima spesielt innen myndighetskontakt og interessentarbeid.

Hun har hatt flere tunge kommunikasjonsjobber og har blant annet vært gjennom en rekke krevende omstillingsprosesser. I jobben som statssekretær var hun del av regjeringsapparatet og dermed tett på Stortinget og beslutningstakere over hele landet.

– Med Bjørg får vi inn spisskompetanse på myndighetskontakt og strategisk interessentarbeid. Vi, og kundene våre, får tilgang til kunnskap og erfaring fra noen av de mest krevende og spennende områdene innen kommunikasjonsfaget, sier leder ved Proactima sitt kontor i Stavanger, Rune Sjursen.

Gjennom årene har Bjørg vekslet mellom å jobbe i offentlig sektor og privat næringsliv. I tillegg har hun omfattende politisk erfaring. Hun startet i olje- og gasssektoren i 1987, i Phillips Petroleum Company Norway (nå ConocoPhillips).

Hun var deretter statssekretær i Olje- og energidepartementet i Stoltenbergs første regjering, før hun ble kommunikasjonsdirektør i det regionale helseforetaket Helse Vest fra oppstarten i 2002.

I 2010 gikk hun inn i jobben som kommunikasjonsdirektør i Aibel, der hun hadde ansvaret for konsernets interne og eksterne kommunikasjon, inkludert myndighetskontakt, omdømmebygging og media.

Både i Aibel og i Helse Vest var Bjørg en del av konsernets ledergruppe. Bjørg Sandal har hatt en rekke styreverv, blant annet på Universitetet i Stavanger, Norsk Teknisk Museum og nå i den nyopprettede forskningsinstitusjonen NORCE (Norwegian Research Center).

I tillegg har hun vært politisk engasjert både i Sola og Stavanger samt vært med i en rekke komiteer og utvalg lokalt og nasjonalt, både politisk og i kommunikasjonsfaglig sammenheng.

Bjørg har utdanning i nordisk, samfunnskunnskap og tysk fra Universitetet i Bergen samt mediekunnskap fra DH i Volda. Hun er allerede på plass som Proactima-konsulent, og kan nås på 48 39 37 75 eller på bjorg.sandal@proactima.com