• 7. november 2018
  • Av:Eirik Norstein Danielsen

Nyheter

Forelesninger for UiS-studenter

To representanter for Proactima holdt i dag forelesninger i risikostyring for studenter ved Universitetet i Stavanger (UiS). Studiet gir 10 studiepoeng og er en del av etter- og videreutdanningstilbudet som gis ved UiS. Risikostyring er ett av flere fag som inngår i studiet.

  • For oss er dette en god anledning til å spre vår kunnskap om faget og dele våre erfaringer. Samtidig får vi en dialog rundt utfordringer og erfaringer fra ulike typer virksomheter, noe som er utviklende for oss, sier Richard Heyerdahl i Proactima. Han snakket om Risikostyring i forbindelse med utarbeidelse og vedlikehold av styringssystem.

Jan Eirik Gjerdevik foreleste om problemstillinger rundt temaet kommunikasjon og omdømmerisiko. Tidligere i år foreleste også Hermann Steen Wiencke og Willy Røed, begge fra Proactima, for den samme gruppen studenter.

Forelesningene inngår som en del av en avtale mellom UiS og Proactima. Risikostyringskursene holdes hvert semester.

På bildet ser du (fra venstre): Kenneth Bore, Cecilie Fleming, Richard Heyerdahl, Magnus Ågren og  Tommy Hansen.