• 28. november 2018
  • Av:Eirik Norstein Danielsen

Nyheter

Fra Kenya til Norge for å lære

  • Det har vært en lærerik og inspirerende uke, sier David Ongàre og Judith Muteitsi, begge fra Kenya, da det ukelange oppholdet i Stavanger gikk mot slutten. Sammen med ti andre høytstående kenyanere har de deltatt på et kurs for å lære mer om norsk olje- og gassvirksomhet.

Kurset i Stavanger var en del av Norges satsing på å gi støtte til land som utvikler egen olje- og gassvirksomhet, det såkalte Olje for utvikling (OFU). Petroleumstilsynet hadde det overordnede ansvaret for opplegget, mens Proactima var ansvarlig for det faglige opplegget og var vertskap for gjestene.

Ongàre og Muteitsi var særlig inspirert av åpenheten og viljen til å dele og diskutere – i tillegg til de faglige presentasjonene og diskusjonene. Åpenheten inspirerer dem til i større grad å dele kunnskapen når de kommer hjem; et viktig bidrag for å videreutvikle næringen i Kenya. Ongàre representerer miljømyndighetene National Environment Management Authority (NEMA) mens Judith jobber i Directorate of Occupational Safety and Health Services (DOSHS). I tillegg deltok også representanter fra Ministry of Petroleum and Mines.

Godt opplegg

Petroleumstilsynet var oppdragsgiver og deltok på deler av opplegget.

  • Tilbakemeldingene viser at opplegget fungerte godt og at oppholdet var nyttig for de tolv fra Kenya. For oss er dette en viktig aktivitet for å øke samarbeidet og felles forståelse mellom de to landene, sier Sigvart Zachariassen i Petroleumstilsynet.

Etter oppholdet i Stavanger delte gruppen seg; noen reiste videre til Bergen, noen til Oslo, mens andre fortsatte diskusjonene med Petroleumstilsynet i Stavanger.

Også Lonan Kierans, sektoransvarlig for olje og gass i Proactima, er godt fornøyd med engasjementet både fra kursdeltakerne og fra foredragsholderne.

– Det var fem intense dager med mye læring for alle. Det faglige nivået var høyt, med stort engasjement, gode presentasjoner og utfordrende diskusjoner. Mesteparten av tiden jobbet vi med ulike elementer innen tilsynsmetode med spesielt fokus på boring og utviklingsprosjekt, sier Kierans. Både representanter for Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet i Oslo deltok på deler av opplegget i Stavanger.

Litt sosialt er det også blitt tid til, både en ishockeykamp, besøk på noen severdigheter i Stavanger-området og en felles middag med Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet.