Fra venstre: Bjørg Sandal (Proactima), Jens Thomas Sagør (Proactima) og Toril Benum (Hafslund).
  • 15. november 2018
  • Av:Eirik Norstein Danielsen

Nyheter

Proactima samler kraftbransjen

Ulike problemstillinger knyttet til risikoarbeid stod på dagsorden da representanter for ulike kraftselskap samlet seg hos Hafslund i Oslo nylig.

  • Hensikten med samlingene er å diskutere aktuelle faglige problemstillinger og utveksle synspunkt som gir oss påfyll i hverdagen, sier Jens Thomas Sagør i Proactima. Proactima er initiativtaker til forumet, som har samling et par ganger i året. Sagør ledet samlingen og styrte diskusjonene mellom de faglige innleggene.

To innlegg

Toril Benum snakket om Hafslunds store AMS-prosjekt, som går ut på å skifte ut de tidligere  strømmålerne med automatiske målere. Dette er et komplekst prosjekt der cirka 700 000 kunder får nye målere. Toril beskrev de ulike fasene i prosjektet, hvilke utfordringer de har stått – og står – overfor og hvordan de har jobbet med risiko gjennom hele prosjektperioden. Hun understreket blant annet viktigheten av å integrere risikoarbeidet slik at det går som en rød tråd gjennom det daglige arbeidet.

Bjørg Sandal fra Proactima snakket om Omdømmerisiko og stilte spørsmål ved om denne typen risiko lar seg styre. Gjennom teoretiske modeller krydret med eksempler og egne erfaringer viste hun hvordan en kan forberede seg på kritiske situasjoner. For å håndtere krisen når den inntreffer, må en ha gjort mye arbeid i forkant. Å være godt forberedt er en forutsetning for å kunne begrense omfanget av hendelsen og den omdømmerisikoen en står overfor.

Plass til flere

På samlingen deltok representanter for Hafslund, Eidsiva, Statkraft, Skagerak, Agder Energi, Statnett og Tafjord Kraft, i tillegg til initiativtakeren Proactima. Alle deltakerne deltok ivrig i diskusjonene knyttet til ulike problemstillinger rundt risikostyring.

Kraftforum er åpent for nye deltakere. Er du interessert, kan du ta kontakt med Proactima for ytterligere informasjon (post@proactima.com).