• 13. desember 2018
  • Av:Eirik Norstein Danielsen

Nyheter

Fortsatt jobb for OKEA

Det er nå klart at Proactima blir en meget viktig leverandør for OKEA også i første halvår i 2019.

  • Vi har hatt uvurderlig støtte fra Proactima i perioden fram til vi ble operatør på Draugen den 30. november. Det er derfor naturlig å fortsette det gode samarbeidet også i den krevende perioden vi nå er inne i, sier Dag Eggan, SVP Business Performance i OKEA.

Etter at OKEA ble operatør har organisasjonen vokst fra 26 til 194 ansatte. Denne oppbyggingen  krever mye av organisasjonen, samtidig som de driftsmessige oppgavene på Draugen skal gå smertefritt.

Avrop

Proactima har en rammeavtale med OKEA. Det er gjennom denne avtalen det nå er gjort et avrop for første halvår 2019. Avropet omfatter cirka 4500 timer, primært fordelt på fem-seks medarbeidere i kjerneteamet.

  • Andre i Proactima vil bli involvert etterhvert som behovene melder seg, sier Jens Thomas Sagør på Proactimas Trondheimskontor.

Primært vil oppgavene dreie seg om støtte til organisasjonstilpassing samt utvikling av organisasjonen som nå har vokst kraftig på kort tid. Blant annet skal Proactima yte støtte innen ledelse, risikostyring og IT-system.

  • Vår hovedoppgave blir fortsatt å støtte OKEA innenfor flere områder slik at oppstartsperioden som operatør på Draugen går som planlagt. Vi har god dialog og godt samarbeidsklima med ledelsen og de ansatte i OKEA. Vi skal gjøre vårt til at det gode samarbeidet fortsetter også inn i 2019, sier Jens Thomas, som heller ikke utelukker at det kan komme ytterligere avrop i kontrakten.
  • Vi er fleksible og vil gjøre vårt ytterste for å støtte OKEA der de har behov, avslutter Jens Thomas.