• 25. februar 2019
  • Av:[molongui_author_name]

Nyheter

Først i Norge med incident command e-læringskurs

Som første norske selskap lanserer Proactima e-læringskurs innen Incident Command System (ICS). ICS 100 og ICS 200 er e-læringskurs som er tilpasset norsk praksis innen beredskapsopplæring.

Mange personer har allerede tatt Proactima-kurset og tilbakemeldingene er positive. Tilpassingen til skandinaviske forhold gjør kurset ekstra attraktivt.

I løpet av de kommende ukene vil ICS-200-kurset bli lansert, også det som e-læringskurs.

Sammen med Emergency Management Services International (EMSI) tilbyr Proactima alle typer ICS-opplæring og trening, både på grunnleggende og avansert nivå. EMSI er en anerkjent internasjonal ICS-leverandør og samarbeider med Proactima om disse tjenestene.

Proactima har allerede i flere år støttet selskap i petroleumsindustrien med ICS og etablering av beredskap for komplekse og langvarige hendelser. Kurset er på engelsk, noe som gjør at det også kan brukes av norske selskap som jobber internasjonalt.

Kontaktperson: Jon Borgen Takle

Bestilling av kurs:

https://www.trainingportal.no/online-training-courses/ics-100-training  https://www.trainingportal.no/online-training-courses/ics-200-training