• 19. februar 2019
  • Av:Eirik Norstein Danielsen

Nyheter

Risikostyring i endringsprosesser

Nylig holdt Richard Heyerdahl fra Proactima et innlegg på Feltutviklingskonferansen i Bergen. Temaet var Risikostyring i endringsprosesser; et høyaktuelt tema i en bransje der det blir gjennomført omfattende endringsprosesser.

Heyerdahl snakket blant annet om prinsipper for god risikostyring og sammenhengen mellom kostnadsreduksjoner og hendelser i petroleumsvirksomheten. Han viste her blant annet til Proactima sitt prosjekt for Petroluemstilsynet (rapport fra juni 2018).

Feltutviklingskonferansen er en årlig konferanse, som ble arrangert i Bergen. Konferansen tok i det vesentlige for seg arbeidsprosesser fram til konseptvalg samt nyvinninger innen teknologi, gjennomføringsstrategier og nye samarbeidsformer.

Heyerdahl er gründer og styreleder i Proactima AS.