• 1. juli 2019
  • Av:Eirik Norstein Danielsen

Nyheter

Rammeavtale med Innovasjon Norge

Proactima har inngått en rammeavtale med Innovasjon Norge sammen med Aeger Group.

Rammeavtalen omfatter en rekke tjenester knyttet til sikkerhet og beredskap, både av strategisk og operativ karakter. Blant annet inngår følgende tjenester i avtalen: Trusselvurderinger, sikringsrisikoanalyser, styrende dokumentasjon, beredskapsøvelser og mediehåndtering.

Avtalen varer i en periode på to år, med opsjoner på ett år pluss ett år.