Hans Thore Smedbold er seniorrådgiver og forsker i Proactima og skriver en artikkelserie om yrkeshygieniske målinger. Den første artikkelen er allerede publisert i «Yrkeshygienikeren» og handler om grunnleggende statistikk.

I serien vil det også bli publisert artikler om vurderinger av f.eks. samsvar med myndighetenes grenseverdier, målinger under deteksjonsgrensen, langtidseksponering for kreftframkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske stoffer og nye NS-EN 689.

Hans Thore har også utarbeidet et regneark «YH-HJELP» for å gi hjelp til vurdering av målinger. Regnearket er gratis og vil etterhvert kunne lastes ned via Norsk Yrkeshygienisk Forening sin hjemmeside www.nyf.no

Publikasjonen «Yrkeshygienikeren» har tre utgivelser per år. Neste utgave kommer i oktober.