• 6. august 2019
  • Av:Eirik Norstein Danielsen

Nyheter

Ny medarbeider i Proactima

Kjetil Birkeland Daatland startet i Proactima den 1. august.

Kjetil har erfaring både fra Forsvarsdepartementet, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, EUs sikkerhetsfora og fra forsvaret. De siste årene har har vært ansatt i BDO. Han har blant annet jobbet med risikovurderinger, strategiske analyser / trusselvurderinger og internrevisjoner.

Kjetil har mastergrad i International Studies and Diplomacy fra University of London i tillegg til etatsutdanning fra Forsvaret.

Kjetil skal jobbe på kontoret i Bergen.