Isa Engh Ringstad starter i Proactima

Isa kommer fra stillingen som politiadvokat i Øst politidistrikt og har tidligere jobbet som politifullmektig ved Oslo politidistrikt. Isa har også erfaring fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og Utlendingsdirektoratet. Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og er også utdannet ved Politihøgskolen. Isa har fokusert på forebyggende sikkerhetsarbeid samt risiko, sårbarhet og beredskap i sitt tidligere arbeid. I Proactima skal hun hovedsakelig jobbe med sikring og beredskapsrelaterte prosjekter. Du finner Isa på Proactimas Oslo-kontor.

– Jeg har vært opptatt av samfunnssikkerhet i hele min yrkeskarriere. – Nå ser jeg frem til å arbeide mer med sikkerhet og beredskap. Proactima har mange medarbeidere med spennende og variert bakgrunn, og jeg gleder meg til å lære mye fra nye kollegaer, understreker Isa.

Vi ønsker Isa velkommen til Proactima!