• 20. februar 2020
  • Av:Proactima

Proactima er godkjent som Recognized Security Organization

Proactima har blitt godkjent som Recognized Security Organization – RSO – fra Kystverket. Det betyr at selskapet nå er klarert for å gjennomføre sårbarhetsutredninger og utarbeide sikringsplaner for havneanlegg langs hele kysten.

For å bli godkjent som sikringsvirksomhet krever Kystverket både formalkompetanse og realkompetanse. Disse kravene har Proactima oppfylt.