• 16. februar 2020
  • Av:Proactima

Proactima forsker på sikkerhetskultur med Texas A&M University i USA

Proactima har sammen med Texas A&M i USA fått innvilget støtte til et samarbeidsprosjekt knyttet til sikkerhetskultur. Støtten er gitt av National Academies of Science, Engineering and Medicine i USA.

-Dette er et spennende prosjekt vi gleder oss til å ta fatt på, sier Willy Røed, prosjektdeltaker fra Proactima. – Texas A&M er et av de største universitetene i USA og forvalter mye kunnskap på et høyt nivå.

Måling av sikkerhetskultur

– Samarbeidsprosjektet skal utvikle en fremgangsmåte for å måle sikkerhetskultur i prosjekter i olje- og gassindustrien. Dette kan være utfordrende når tredjepartsentreprenører og deltidsarbeidere er involvert, utdyper Willy. – I mange slike bedrifter deler man ikke den samme treningen, kulturen og erfaringen og ofte heller ikke det samme språket, understreker han.  – Hvordan kan vi på en effektiv og pålitelig måte måle sikkerhetskulturen og derigjennom iverksette korrigerende tiltak blir fokus for prosjektet vårt, sier Røed.

– USA har lang erfaring innenfor oljeindustrien og det har vi i Norge også, men vi gjør ting på forskjellige måter. Og forskjeller er viktig, understreker Willy. – Det er når ting er forskjellig at muligheter skapes, smiler han. – Vår åpenhetskultur er sentral i vårt sikkerhetsarbeid, i USA er bl.a systematikk i fokus. Sammen kan vi dele erfaringer og kunnskap og forhåpentligvis bidra til bedre sikkerhet.

Faglig høyt nivå

Forskningsprosjektet som går over to år og organiseres som en del av The Gulf Research Program, ble opprettet i kjølvannet av Deep Water Horizon-ulykken i 2010. Programmet har som en helhet en ramme på over 7 millioner dollar, skriver National Academies i en pressemelding.

– Vi er svært glade for å delta sammen med Texas A&M i dette prosjektet, sier daglig leder Trond Winther i Proactima. – Dette er en anerkjennelse av vårt faglige høye nivå innenfor HMS. I Proactima har vi flere medarbeidere med doktorgrad og forskningskompetanse som vil bidra på prosjektet i Texas, understreker Winther.

– Teamet som i første omgang skal jobbe med Texas-universitetet er Willy Røed (Phd og professor II ved Universitet i Stavanger) og Marie Røyksund (Phd) ved vårt Stavanger-kontor. I tillegg vil Øyvind Dahl (Phd) ved vårt Trondheim-kontor bidra til prosjektet. Videre vil vi trekke på kompetansen til flere andre av våre dyktige medarbeidere hvor nødvendig, sier Trond Winther.

Oppstart på samarbeidsprosjektet er i februar 2020.