Kornoaviruset
 • 3. mars 2020
 • Av:Proactima

Vær beredt

Norske helsemyndigheter er forberedt på et større utbrudd av coronavirus (COVID 19) i Norge. Er bedriften din det?

Hva din bedrift bør tenke på i forbindelse med utbrudd av coronavirus:

 • Hvordan informerer og ivaretar du menneskene i organisasjonen din?
 • Hvordan kommuniserer du riktig rundt dette internt i bedriften og eksternt?
 • Hvordan håndterer du plutselige endringer i verdikjeden?
 • Hvordan sikrer du økonomisk robusthet?
 • Er du avhengig av kritiske tjenester fra andre land?
 • Har du en oppdatert instruks for reisesikkerhet for de ansatte i bedriften?

Dette er bare noen av spørsmålene som melder seg i et forsøk på å få oversikt over og proaktivt håndtere situasjonen.

Vårt beredskapsteam kan hjelpe

Vi i Proactima kan hjelpe! Vi har et trenet beredskapsteam som kan bistå raskt og effektivt over hele landet. Vi kan bidra til å kartlegge sårbarheten og risikoen for bedriften din og foreslå og støtte i implementeringen av effektive tiltak:


 • Raskt bistå med vurdering av risiko og kritikalitet
 • Fasilitere møter for å kartlegge og vurdere hvordan organisasjonen din kan bli påvirket
 • Identifisere muligheter og effektive forebyggende og konsekvensreduserende tiltak
 • Støtte i kommunikasjon til ansatte og eksterne interessenter
 • Støtte i juridiske og HR-relaterte spørsmål
 • Gi råd om reisesikkerhet

Har du behov for sparring, eller råd? Lurer du på hvordan vi kan hjelpe? Ta kontakt med Proactima på telefon 95294191, eller på post@proactima.com. Vi lover kort responstid også i helgene.

Gjør forberedelser før den store smittebølgen kommer. Det handler om å være forberedt.