Norske helsemyndigheter er forberedt på et større utbrudd av coronavirus (COVID 19) i Norge. Er bedriften din det?

Hva din bedrift bør tenke på i forbindelse med utbrudd av coronavirus:

  • Hvordan informerer og ivaretar du menneskene i organisasjonen din?
  • Hvordan kommuniserer du riktig rundt dette internt i bedriften og eksternt?
  • Hvordan håndterer du plutselige endringer i verdikjeden?
  • Hvordan sikrer du økonomisk robusthet?
  • Er du avhengig av kritiske tjenester fra andre land?
  • Har du en oppdatert instruks for reisesikkerhet for de ansatte i bedriften?

Dette er bare noen av spørsmålene som melder seg i et forsøk på å få oversikt over og proaktivt håndtere situasjonen.

Vårt beredskapsteam kan hjelpe

Vi i Proactima kan hjelpe! Vi har et trenet beredskapsteam som kan bistå raskt og effektivt over hele landet. Vi kan bidra til å kartlegge sårbarheten og risikoen for bedriften din og foreslå og støtte i implementeringen av effektive tiltak:


  • Raskt bistå med vurdering av risiko og kritikalitet
  • Fasilitere møter for å kartlegge og vurdere hvordan organisasjonen din kan bli påvirket
  • Identifisere muligheter og effektive forebyggende og konsekvensreduserende tiltak
  • Støtte i kommunikasjon til ansatte og eksterne interessenter
  • Støtte i juridiske og HR-relaterte spørsmål
  • Gi råd om reisesikkerhet

Har du behov for sparring, eller råd? Lurer du på hvordan vi kan hjelpe? Ta kontakt med Proactima på telefon 95294191, eller på post@proactima.com. Vi lover kort responstid også i helgene.

Gjør forberedelser før den store smittebølgen kommer. Det handler om å være forberedt.