Proactima har i over 15 år støttet norske private og offentlige virksomheter med krisekommunikasjon, beredskap og kontinuitetsarbeid. Koronakrisen og virksomheters behov innenfor disse områdene har gjort at vår kunnskap og erfaring nå er mer relevant enn noen gang.

Vi hjelper nå en rekke virksomheter med håndteringen av denne pandemien. Vi bidrar med kapasitet, operative ressurser samt til en systematisk tilnærming til beredskapsarbeidet og har god kjennskap og erfaring med effektiv tilnærming.

I denne krevende pandemisituasjonen utfordres beredskapshåndteringen i alle virksomheter. Vi kan bidra med:

  • Ressurser som kan bistå eget krisehåndteringspersonell med operative oppgaver; situasjonsforståelse, loggføring, oppfølging av aksjoner, iverksettelse av besluttede tiltak
  • Støtte beredskapskoordinatorer i virksomhetene. Bidra til å skape oversiktsbilde og formidle disse til relevante samarbeidspartnere
  • Holde oversikt over nyhetsbildet og hvilket fokus som rører seg i befolkningen, hos innbyggerne, bedriftene, institusjonene og næringsgruppene
  • Påse at beredskapsplaner og myndighetspålegg følges opp
  • Opplæring (1-times kurs på video) til virksomhetsledere og deres stedfortredere i proaktiv stabsmetodikk for å sikre enhetlig rapportering (situasjon, potensial, tiltaksplan)
  • Risikovurdering av hvordan opprettholde driften av kritiske funksjoner ved stort bortfall av arbeidskraft (svært mange syke/indisponert/i karantene)
  • Scenarioplanlegging og handlingsalternativer / konsekvensvurderinger
  • Oppdatering av kontinuitetsplaner og pandemiplaner for virksomhetene
  • Krisekommunikasjon; internt og eksternt. Utarbeide gode svar til media og egne innbyggere. Holde i informasjonssentre, oppdatere nettkanaler

Og mye mer. Se vår temaside for pandemi og kontinuitetsplanlegging for mer info og kontaktdetaljer.