Lakseoppdrett på Senja. Foto: Sjømat Norge
  • 1. april 2020
  • Av:Proactima

Nyheter

Proactima har utviklet unik varsling av lakselus-spredning

Proactima har utviklet en simuleringstjeneste som forutsier hvor og hvordan havstrømmene beveger seg mellom fiskeoppdrettsanlegg.  Simuleringstjenesten varsler likt et værvarsel opptil fem dager fram i tid og fem dager tilbake. Med et femdagersvarsel kan oppdretterne få tid til å gjøre forebyggende tiltak i og rundt merdene som hindrer spredning av lus, som flyter med strømmen.

Bakgrunnen for prosjektet var et samarbeidet med Danske Hydrologiske Institutt (DHI) fra lang tid tilbake om modeller for spredning av oljesøl.

– Vi så at vannstrømmodeller også kunne brukes og videreutvikles for å varsle lusespredning, sier prosjektleder Lonan Kierans i Proactima.

Sammen med næringsklyngen for oppdrettsbransjen, Blue Planet i Stavanger, har Proactima nå kunne tilby denne værmeldingen for laksenæringen. Proactima inngikk nylig kontrakt med selskapet om leveranse av simuleringsmodell for laksevarslig (Blue Planet er en medlemskapsorganisasjon der bl.annet Mowi, Grieg Seafood, Alsaker Fjordbruk, Cargill/EWOS Norway, Royal Salmon, Bremnes Seashore og Eidsvik Laks er medlemmer).

-Med denne simuleringstjenesten, øker oppdretterne sin kunnskap om hva som kommer flytende med strømmen, og ikke minst når det kommer. Slik får oppdretterne tid til å gjøre forebyggende tiltak, sier Lonan Kierans.

Modellen kan også brukes når nye anlegg skal planlegges. Hvor i fjorden er det smart å etablere dem? Hvilke tiltak kan gjøres når luseeggene kommer flytende osv.

Samarbeidspartner Blue Planet har bistått Proactima i kontakten med oppdretterne, og med å etablere «Rogaland Waterforcaste» som et forskningsprosjekt. Prosjektet har fått penger fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), og har vært et samarbeid med forskningsmiljø som Veterinærinstituttet og Norsk regnesentral. Modellen og prosjektet har gitt både bransjen og forskere noen aha-opplevelser.