• 5. juni 2020
  • Av:[molongui_author_name]

Nyheter

Proactima og RAYVN inngår samarbeid!

«Talent wins games, but teamwork and intelligence win championships.» (Michael Jordan)

To av de mest anerkjente selskapene innen krise og beredskap inngår samarbeid!

Proactima har i en årrekke vært ledende innen krise- og beredskapsrådgivning og er trolig den rådgiveren i Norge som tilbyr helhetlige løsninger innen krise og beredskap til flest sektorer. Basert på vårt samarbeid med hundretalls kunder har Proactima lang erfaring innen planlegging, trening, øvelser, håndtering og evaluering innen krise og beredskap. Med tung faglig innsikt og praktisk erfaring vet rådgiverne i Proactima hva som fungerer i praksis og hvilke grep som må til for å få en effektiv og handlekraftig beredskap. Selv om Proactima vil fortsette å samarbeide med kunder uansett hvilke digitale verktøy de bruker i sin beredskap er det ikke uten grunn at vi i Proactima er begeistret for å samarbeide tettere med RAYVN.

RAYVN er godt kjent i markedet som et brukervennlig, men komplett verktøy for håndtering av kritiske hendelser. Verktøyet er svært enkelt å bruke og har derfor blitt veldig populært, da opplærings- og implementeringskostnaden blir lav. Ved hjelp av RAYVN kan man enkelt varsle beredskapsteam og andre involverte, kommunisere effektivt via delte logger, koordinere all aktivitet via oppgaver og sjekklister. I tillegg får man dokumentert alle detaljer rundt hendelsesforløpet forløpende som kan hentes ut i en oversiktlig rapport. RAYVN er tilgjengelig via web og app.

Samarbeidet gir mulighet til enda bedre løsninger for deg som kunde. Noen av fordelene vil være:

  • Mer handlekraftig og effektiv beredskap

Et tettere samarbeid mellom RAYVN og Proactima skaper synergieffekt av forenkling som gir dere en mer handlekraftig og effektiv beredskap. Proactima utfordrer det etablerte og forenkler det kompliserte. Forenkling må gjøres med kunnskap og erfaring, slik at man ikke forenkler vesentligheter. RAYVN er et svært brukervennlig og praktisk verktøy som forenkler håndtering av uønskede situasjoner. Sammen jobber vi med dere for å utnytte alle forenklingsmuligheter tilpasset deres behov.

  • Bedre læringsutbytte i trening og øvelser

Sammen med dere som kunde får vi mer tid til læring innen menneskelige forhold, situasjonsforståelse, effektive rutiner, avklaringer av beste praksis, kommunikasjon og samvirke. RAYVN er et enkelt verktøy å bruke og muliggjør en forsterket samhandling. Vi kan sammen med dere bruke mindre tid på verktøy i trening og øvelser ved å utnytte RAYVN sin enkelhet.

  • Tettere kobling av planlegging og håndtering

Beredskapsplanlegging kan bli enda tettere koblet til praktisk håndtering av hendelser. Dere kan få et enda bedre utbytte fordi både Proactima og RAYVN kan samarbeide tettere med dere i hele prosessen med å etablere og kontinuerlig forbedre krise- og beredskapsløsninger. Proactima og RAYVN kan bistå til å finne de beste løsningene for dere gjennom hele prosessen fra risikoanalyse, beredskapsanalyse, beredskapsplanverk, trening og øvelser, evaluering, til implementering og testing av tiltak fra læringen.  

  • Bedre struktur og oversikt

For dere som kunde gir vårt samarbeid mulighet til å forbedre strukturen og oversikten innen arbeid med krise og beredskap. Proactima har gode metoder og struktur både for planlegging, håndtering, trening, øvelser og evaluering, samt læring. RAYVN har et enkelt oppsett og en oversiktlig struktur for håndtering og samvirke. Proactima og RAYVN sine strukturer er kompatible og praktiske. Dette er en fordel for dere som kunde.

  • Innovasjon og oppdaterte løsninger

Dere vil få løsninger som baserer seg på innovasjon og oppdatert faglig utvikling, samt to støttespillere som sammen gjør dere bedre i et kontinuerlig forbedringsarbeid. Både RAYVN og Proactima er ledende på hver sine felt innen krise og beredskap og i front innen digital og faglig utvikling. Dette gir dere både faglig gode og kostnadseffektive løsninger.

Ta kontakt for en uforpliktende prat, så forteller vi gjerne mer om muligheten vårt samarbeid kan gi dere.

http://rayvn.global