Kraftbransjen. Foto: iStock
Kraftbransjen. Foto: iStock

27. mai samlet Proactima 30 deltagere fra en rekke regionale kraftselskaper til Forum for risikostyring i kraftbransjen. Hensikten med disse samlingene er å diskutere aktuelle faglige problemstillinger og utveksle synspunkt som gir oss påfyll i hverdagen, sier Jens Thomas Sagør, som ledet seansen. Tradisjonen tro var ett av medlemsselskapene vert for forumet, denne gang Skagerak Energi, og som sammen med Proactima sto for planlegging av samlingen. Grunnet smitteverntiltak knyttet til Covid-19, ble forumet denne gangen avholdt digitalt.

Tema og diskusjon:

Dagens situasjon med Covid-19 preget også agendaen og temaet for samlingen var kontinuitetsplanlegging og IKT-sikkerhet. Vi ønsker at dette skal være et fora for erfaringsutveksling og diskusjon. Med bruk av ordstyrer og tekniske finesser, ble det rom for det også i den digitale varianten av samlingen. På agendaen stod det fem foredrag:

  • Linda Charlotte Nedberge snakket om IKT-sikkerhet i Skagerak Energi.  
  • Hermann Wiencke fra Proactima presenterte IKT-sikkerhet i et helhetlig perspektiv
  • Erfaringer fra kontinuitetshåndtering i Telenor ble presentert av Jon Magne Haugli
  • Kari-Anne Eivik snakket om erfaringer fra kontinuitetshåndtering i Statkraft
  • Siste innlegg var av Proactimas Jonas Eriksen som presenterte kontinuitetsplanlegging som en del av risiko- og beredskapsarbeidet.

Selskapene Statnett, TrønderEnergi, Eidsiva, Statkraft, Skagerak Energi, Agder Energi, BKK, Lyse og Tafjord Kraft, i tillegg til foredragsholder fra Telenor og initiativtakeren Proactima var representert på samlingen.

Formen på samlingen ble godt mottatt blant deltakerne. Flere sa at den digitale varianten er tidsbesparende og enklere å få til i en hektisk hverdag. Det planlegges ny samling til høsten, ta gjerne kontakt med Jens Thomas Sagør for å melde interesse for deltagelse.

Jens Thomas Sagør, Avdelingsleder Trondheim