Svakheter i kommunalt beredskapsarbeid

En nylig studie utført av Eivind Lorentzen-Styr og Tord Kjerstad ved Universitetet i Stavanger peker på noen tilfeldige og usystematiske elementer i det kommunale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Funnene tyder på at kun 1-2% av kommunene bruker en systematisk fremgangsmåte i form av beredskapsanalyse for å dimensjonere sin beredskap. Kommunene gjør mye positivt beredskapsarbeid og får skryt for dette i DSB sin kommuneundersøkelse. Likevel kan sentrale myndigheter og Fylkesmenn i større grad styrke oppfølgingen til helhetlig ROS i form av etablering av veileder og nye krav til utføring av beredskapsanalyse i kommunene.

Kommunene er i henhold til Forskrift om kommunal beredskapsplikt pålagt å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet gjennom systematisk arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Beredskapsanalyser kan bidra til mer systematisk arbeid og styrke bevissthet i valg av beredskapsløsninger. Administrativ og politisk ledelse kan få et enda bedre informasjonsgrunnlag når de skal ta stilling til hvordan kommunens beredskap må dimensjoneres. Noen hovedfunn i studien er:

  • Det er hensiktsmessig at kommuner gjennomfører beredskapsanalyser.
  • Et fåtall kommuner har gjennomført beredskapsanalyser i dag.
  • Kommunalt beredskapsarbeid er avhengig av et aktivt og formelt samvirkearbeid, f.eks. i form av et beredskapsråd, interkommunalt samarbeid eller samfunnssikkerhetens hus.
  • Helhetlige beredskapsanalyser for kommuner må inkludere prinsipper innen resiliens for å ta høyde for uforutsette hendelser og fleksibilitet.

Funn i studien tyder også på at nesten alle kommuner mangler nødvendig kompetanse om beredskapsanalyser og at de fleste personer som arbeider med samfunnssikkerhet og beredskap har utilstrekkelige rammevilkår for å utføre beredskapsanalyser. Hele studien kan leses ved å klikke på denne linken.

Proactima bidrar med støtte innen systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid og har kompetanse og erfaring innen samvirkearbeid, ROS-analyser, beredskapsanalyser, beredskapsplanverk, samt trening, øvelser og læring.

Følg oss

Aktuelt

Del

Relatert

Vi søker flere Frontend og Fullstack utviklere til teamet vårt!

I forbindelse med vår satsing på digitaliseringen av våre fagområder, så er vi på jakt etter en Frontend og Fullstack utvikler til vårt utviklingsteam i Stavanger. Vi ser etter deg som vil være med å utvikle en moderne self-service løsning for å digitalisere arbeidsprosesser på det globale markedet.

Proactima bistår i utvikling av hydrogendrevet hurtigbåt i Narvik Havn

Narvik Havn trenger en ny havnebåt som skal være både rask og utslippsfri. Proactima...

Havbruksseminar om innovasjon, risikostyring og bærekraft

Innovasjon, risikostyring og bærekraft innen havbruk står på dagsorden med åpent arrangement på Havets Hus i Stavanger.

Berit Cathrine Dysjaland starter som HR-leder i Proactima

Berit Cathrine kommer fra Shell, som er anerkjent for å være ledende innenfor HR-feltet.