Proactima inngår sikkerhets- og beredskapsavtale med Petroleumstilsynet

Proactima har inngått en ny rammeavtale med Petroleumstilsynet. Avtalen omfatter konsulentbistand innenfor sikkerhet og beredskap i petroleumsvirksomhet både onshore og offshore på norsk kontinentalsokkel. 

Avtalen dekker delområdene risikovurderinger, teknisk sikkerhet, beredskap og analyser. 

– Vi er svært glade for å få fornyet tillit av Petroleumstilsynet, sier Trond Winther, daglig leder i Proactima. – Proactima har gjennomført en rekke oppdrag for Ptil de siste 12 årene. Blant annet har vi støttet Ptil med faglig underlag og flere studier i forbindelse med forvaltningsplaner for norske havområder. Vi har også gjennomført studier på brann-belastninger i spesielle boreoperasjoner og evakueringsløsninger og vinterisering av innretninger i nordområdene. I tillegg har vi utført kartleggingsoppdrag knyttet til tiltak og standarder for å forebygge akutt utslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i nordområdene.

Proactima er også involvert i flere forskningsoppdrag for Petroleumstilsynet og bistår også innenfor helse og arbeidsmiljø, sier Winther.

– Oppgavene innenfor denne avtalen vil variere i omfang fra enkle analyser til mer inngående utredninger eller verifiseringer av foreslåtte løsninger. Vi jobber med problemstillinger og analyseområder som er svært viktige for olje- og gassindustrien og hvor vi bruker vår lange erfaring og faglige ekspertise for å løse spennende utfordringer, understreker Trond Winther.

Rammeavtalen gjelder for to år med opsjon på videre forlengelse.

Del

Aktuelt

Relatert

Proactima skal forske på fremtidens transportsystemer

Forskningsrådet har tildelt Proactima forskningsmidler for å heve kunnskapen om sårbarheten i fremtidens transportsystemer.

Stavanger kommunes koronahåndtering

Stavanger kommune innledet i vår samarbeid med Helse Stavanger og Proactima.

Proactima bidrar til helhetlig risikostyring i demoprogram Elnett21

Elnett21 skal utvikle løsninger for morgendagens elektriske transport og Proactima har bidratt til å kartlegge risiko for på et overordnet nivå, for å identifisere hendelser og forhold som kan hindre at demoprosjektets mål nås.

Proactima støtter Sval Energi

I juni ble Capricorn Norge en del av Sval Energi etter et vellykket oppkjøp og påfølgende integrasjonsprosjekt. Proactima har bistått med prosjektstyring og fagkompetanse.