• 20. mai 2021
  • Av:Hilde Waaler

Nyheter

Nytt beredskapssenter etablert – svarer på utfordringen mange bedrifter kjenner på i disse pandemitider

Et spennende nytt samarbeid om et 24/7 beredskapssenter er etablert mellom CRI Respons og Proactima.

-Vi tror at et operativt beredskapssenter svarer på utfordringer mange bedrifter og organisasjoner kjenner på i dag, sier daglig leder Tore Anshus i CRI Respons. – Trusselbildet rundt oss har endret seg, og både pandemikrise og cyberkriminalitet anskueliggjør behovet for å møte disse utfordringene med kvalifisert bistand, kompetanse og døgnåpent operativ support. Det nye beredskapssenteret kan være en viktig hjelp for mange bedrifter.

CRI Respons og Proactima har derfor inngått en samarbeidsavtale om leveranser av sikkerhet og beredskapstjenester. Dette vil bidra både til den nasjonale beredskapen, men også være et viktig støtteapparat for mindre og mellomstore bedrifter og organisasjoner.

Samarbeidet er knyttet til CRI Respons sitt 24/7 beredskapssenter og tjenester for å bistå virksomheter i håndteringen av operative krisesituasjoner. Samarbeidet vil også omfatte forberedende arbeid i forkant av mulige krisehendelser som risikoanalyser, trusselvurderinger, planverk, øvelser og rådgivning. Målet er å redusere sannsynligheten for alvorlige hendelser og bidra til å begrense konsekvensene når hendelser inntreffer.

– Vi er svært fornøyde med å få Proactima med på laget, sier Tore Anshus. – Sammen blir vi et svært robust og kunnskapsrikt beredskapsteam som kan takle små og store krisesituasjoner i Norge. Vi får et stort geografisk fotavtrykk og kan betjene kunder i hele landet, understreker Anshus i CRI Respons.

– Proactima har et stort og omfattende kompetansemiljø innen både forebyggende og operativ krisehåndtering og er svært glade for å inngå et samarbeid med CRI Respons, sier Trond Winther, daglig leder i Proactima. – Dette vil styrke tilbudet til våre eksisterende kunder, men også være et viktig supplement for nye oppdragsgivere. – Vi stiller hele beredskapsteamet vårt til rådighet for CRI Respons og kan supplere med ytterligere reservekapasitet samt en rekke erfarne medarbeidere innen risikoanalyser og beredskapsanalyser. – Vi gleder oss til å samarbeide med CRI Respons for å bidra med de beste løsningene for kundene våre, sier Trond Winther.

– Vi tror vårt beredskapssenter vil være et svært godt tilbud for mange virksomheter, som selv ikke har nok ressurser eller kompetanse til å håndtere en hendelse, sier Anshus.  – En viktig utfordring i fremtiden vil være bl.a hendelser knyttet til digitalisering. Dette er ett av flere områder vi vil fokusere særlig på, og som vil bli håndtert via vårt døgnåpne beredskapssenter, avslutter Tore Anshus.

CRI Respons er en totalleverandør innen sikkerhet og beredskap og har etablert et beredskapssenter (CRISOC) som er tilgjengelig for bedriftene døgnet rundt. I tillegg har CRI Respons et døgnåpent supportsenter tilgjengelig for sine oppdragsgivere. Beredskapssenteret er bransjeuavhengig og har et støtteteam som alltid står klart til å bistå umiddelbart i enhver krisehendelse. Dette omfatter et mannskap på opptil 20 beredskapsmedarbeidere som alle har bred operativ og strategisk erfaring fra krisesituasjoner. Tjenestene innbefatter blant annet kriselederstøtte, stabskoordinator, pårørendeomsorg, krisekommunikasjonsmedarbeidere og telefonoperatører. I tillegg til Proactima har CRI Respons samarbeidsavtaler med det digitale krisehåndteringsverktøyet Rayvn og risiko og støtteverktøyet Human Risks.

CRI Respons ble etablert i 2019 og har kontorer i Oslo og Kristiansand.

Se www.crirespons.com for mer informasjon.

Proactima er nasjonalt ledende i Norge innen risikostyring, beredskap og samfunnssikkerhet, og har de siste 18 årene bistått en rekke bedrifter innen beredskap og krisehåndtering. Blant Proactimas arbeidsområder kan nevnes samferdsel og mobilitet, kraft, olje- og gass, maritim, bank og finans, helse og offentlig sektor. Proactima har siden 2003 jobbet med sikkerhet og sårbarhet i samfunnskritisk infrastruktur og tilbyr øvelser og trening av beredskapsledelse på strategisk, operasjonelt og taktisk nivå. Proactima jobber ut fra en helhetlig tilnærming til kriser og beredskap, enten det handler om forebygging, håndtering av hendelser eller læring og etterarbeid. Dette omfatter risiko- og beredskapsanalyser, og elementer innen støtteberedskap som pårørendeomsorg, mediehåndtering/kommunikasjon, IT-/informasjonssikkerhet/cyber, osv.

Proactima ble etablert i 2003, har ca. 80 ansatte og kontorer i Stavanger, Oslo, Trondheim og Bergen.