Bilde av plattform
  • 14. juni 2021
  • Av:[molongui_author_name]

Nyheter

Bistår Repsol i integrasjonsprosessen med Maersk Drilling

Proactima har blitt engasjert av Repsol Norge AS i forbindelse med overtagelse av driften på den oppjekkbare boreriggen Mærsk Inspirer fra Maersk Drilling på Yme-feltet.

Proactima skal bistå med tjenester innenfor Project Management Service (PMO), samtykkesøknad og styringssystem i integrasjonsprosessen mellom Repsol Norge og Maersk Drilling. Arbeidet består i å følge opp de fleste arbeidsstrømmer i integrasjonsprosessen.

-Proactima har bistått flere større oljeselskaper på norsk sokkel i betydelige sammenslåingsprosesser de senere årene, blant annet for Okea og DNO, sier Trond Winther, daglig leder i Proactima.  – Vi har opparbeidet oss omfattende kompetanse knyttet til denne type tjenester innenfor integrasjonsledelse, og har utviklet et effektivt team og gode verktøy som dekker mange sentrale fagdisipliner knyttet til oppkjøp, sammenslåinger og integrasjonsprosesser både i og mellom forskjellige selskaper.

Proactima har benyttet sin anerkjente gjennomføringsmodell for selskapsintegrasjoner. Tilsvarende har blitt benyttet i forbindelse med flere andre integrasjonsprosjektet hvor Proactima har deltatt.

Fra Proactima har Thor Schjetne, Thomas Tepstad Berge, Anders Jensen og Richard Heyerdahl deltatt i prosjektteamet til Repsol. Les mer om selve overtagelse på Repsol.no: https://www.repsol.no/no/presse/index.cshtml