• 18. juni 2021
  • Av:Hilde Waaler

Nyheter

‘- Proactima har de fleste redskapene for å hjelpe bedrifter til å omstille seg til det grønne skiftet, sier nyansatt Christian Herheim

I begynnelsen av juli starter Christian Herheim i Proactima. Han skal som rådgiver bistå bedrifter med å redusere den finansielle risikoen knyttet opp mot det grønne skiftet og realisere de mulighetene dette representerer.

-For å bli konkurransedyktig i fremtiden vil de aller fleste bedrifter og organisasjoner se verdien av å tilpasse seg det grønne skiftet, understreker Christian. – Det handler om å strukturere risiko og virksomhetsstyring knyttet til produktet og verdikjeden til den akselererte grønne omstillingen som markedet, myndigheter, banker og kunder forventer.

Men få selskaper har startet og systematisert denne omstillingen. Det vil Christian gjøre noe med.

– Proactima har alle redskapene for å bistå selskapene, understreker han. – Det grønne skiftet omhandler hele virksomheten. Det er ikke bare en avdeling eller ett verktøy som jobber med dette. Det er mye mer komplekst enn det. Det handler om å omstille seg, og det er viktig at styret og ledelsen i en organisasjon tar denne utviklingen på alvor og tilpasser bedriften til fremtidens behov og rammebetingelser, understreker Christian.

-For en bedrift som velger å ta det grønne skiftet på alvor, hvor vil du starte, hva er det første du vil gripe fatt i for å bistå en organisasjon?

-Min erfaring etter å ha ledet flere selskaper og rådgitt flere bedriftsledere, er at det første – og det vanskeligste – er å definere det grønne skiftet og sette seg tydelige mål internt. Det er viktig at alle i bedriften forstår hva det grønne skiftet betyr for bedriften og hva det betyr for at selskapet skal nå målene sine. Det er mange prosesser rundt det grønne skiftet, men kultur er kanskje en av de viktigste.

Christian Herheim brenner for internasjonalisering innen det grønne skiftet og har store deler av sin yrkeskarriere arbeidet med dette fokuset for øyet.  – Du kan plassere meg fint i skjæringspunktet mellom mennesker, teknologi og organisasjonsutvikling, sier Christian.

Bakgrunnen til Christian er spennende og bred. Han har levd og studert 21 år i utlandet, er flerkulturell, verdensvant og snakker flytende flere språk.

Han kommer fra rollen som leder av Klimapartnerne i Rogaland, har vært CEO og grunnlegger av Kendora Energy og har lang fartstid fra Norske Shell.

Fokus for mye at dette arbeidet har vært det grønne skiftet. Han har bl.a bygget og opprettet en regional plattform med en merkevare for strategisk omstilling i et sterkt preget olje- og gassmarked – med et mandat om å akselerere det grønne skiftet. Han har også bidratt til å utvikle Norges fremste digitale rapporteringsportal for ESG og klimaregnskap og designet en av de første hydrogen –verdikjedene som produkt for Asia/Afrika.

Tidligere har Christian ledet deler av forretningsutviklingen for en av de første kraftpakkene/flåte (vind-sol-batteri), et produkt som i dag har utviklet seg til en av Norges første fullintegrerte kraftkontainere, som kan brukes til blant annet fiskeoppdrett, telekom, fossilfrie havner og anleggsplasser.

I Norske Shell jobbet Christian med kommersialisering av gass i Europa og jobbet blant annet som forhandlingsleder og var med og endret langsiktige gasskontrakter fra bi-laterale til markedsbaserte kontrakter på det Europeiske markedet.

I tillegg har Christian har vært foreleser på executive og masternivå ved BI og Universitetet i Stavanger over temaene ESG, energimarkeder, markedsutvikling og kommersialisering, samt omstilling i det grønne skiftet.

Han er utdannet innen samfunnsøkonomi og industriell økonomi fra Universitetet i Kent, UK samt at han har en sivilmarkedsføring med spesialisering i internasjonal markedsføring og strategi/ledelse fra BI i Bergen og Oslo.

Vi ønsker Christian velkommen til Proactima!