• 13. juli 2021
  • Av:Hilde Waaler

Nyheter

SIITS-prosjektet har fått ny nettside

Sjekk ut den nye nettsiden til SIITS-prosjektet om fremtidens intelligente transportsystemer!
SIITS-prosjektet vil bidra på veien mot mer sømløs, sikker og grønn mobilitet ved å utvikle metoder og verktøy for å håndtere ny risiko og nye sårbarheter. På den nye nettsiden vil man dele læring om ITS, mobilitet, digitalisering, sårbarheter, risiko, regulering, standardisering, dataeierskap og ansvar.

https://www.siits.no/