I dag får Proactima åtte nye kollegaer

Proactima har den senere tiden gjennomført et stort rekrutteringsinitiativ og har gleden av å presentere hele åtte nye medarbeidere som starter på Trondheim og Stavanger-kontorene våre i dag. Siden årsskiftet har til sammen 16 nye medarbeidere begynt i Proactima på våre kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim.

Andreas Kjær har nylig fullført sin mastergrad i Samfunnssikkerhet ved UiS innen digitalisering og sårbarhet i kommunesektoren. Han har fra tidligere en bachelorgrad i samfunnssikkerhet og miljø fra UiT. Studieprogrammene har gitt Andreas god innsikt i hva som kjennetegner risiko og sårbarhet i et moderne samfunn der digitalisering, security-relaterte hendelser og mer konvensjonelle risikoformer gir offentlige og private virksomheter stadig nye problemstillinger.

Andreas vil arbeide hovedsakelig innen Risikostyring og virksomhetsstyring.

Andreas Kjær

Arnaud Barré har mer enn 20 års erfaring innen olje og gass, vindenergi, geotermisk energi, materialforskning og CCS. Han har en MBA, Master i kjemi/polymerteknikk og sertifikat i sirkulær økonomi og bærekraftstrategier.

Arnaud har jobbet som sivilingeniør og i ledende stillinger innen O&G subsea, topside, brønnsystemer og i alle faser av prosjekter/Asset Life Cycle, fra konsept til drift.

Han har erfaring og akademiske ferdigheter innen Asset Integrity, Asset Management, pålitelighetsanalyse/revisjon, QHSE og risikostyring disipliner. I tillegg har Arnaud bidratt i innovasjonsprosjekter inkludert flere digitaliseringsprogrammer.

I sitt tidligere virke har Arnaud erfaring fra norske og internasjonale EPCI- prosjekter (fra Midtøsten, Brasil og Vest -Afrika), FoU i NORCE og flere ingeniørselskaper gjennom de siste 10 årene.

Arnaud vil jobbe hovedsakelig innen Operasjonell og Teknisk Sikkerhet.

Arnaud Barré

Emera Mostafa har både bachelor og mastergrad i petroleumsgeologi og en mastergrad i risikostyring fra ved Universitetet i Stavanger. Masteroppgaven i risikostyring gjennomførte Emera i samarbeid med Equinor, der hovedmålet var å gi et forbedret grunnlag for å estimere lekkasje- og skadefrekvenser for stigerør, samt vurdere effekten på risikobildet og usikkerhet.

Hun har også nylig arbeidet aktivt i prosjekter med arbeidsmiljø og menneskelige faktorer og har god kunnskap med systemtilnærming i vurderinger, kartlegging og rapporter. Emera har jobbet med dette i flere interne prosjekter hos Vysus Group.

I tillegg til risikostyring, er Emera er opptatt av sikkerhetskultur og hendelsesetterforskningsprosesser og ser frem til å jobbe mer med dette i Proactima.

Emera Mostafa

Jarle Nygård er systemutvikler med mye erfaring fra både produktutvikling og konsulentvirksomhet. Han har erfaring med utvikling av applikasjoner, portaler og integrasjoner og har også jobbet med applikasjoner rettet mot olje-og gass virksomhet.

Jarle kommer fra stillingen som senior softwarearkitekt i selskapet Volue, men har tidligere jobbet i Proactima, hvor han blant annet har bistått i produktutviklingen av risiko -og styringsverktøyet UXRisk. Jarle har også vært systemutvikler, produktutvikler og webutvikler i selskaper som Powel, Logia, Bouvet og Synergi Solutions.

Jarle har en mastergrad fra Swinburne University i Australia og en bachelor innen IT fra NITH, Stavanger.

Jarle vil hovedsakelig jobbe med Digitale løsninger og kurs.

Jarle Nygård

Kaja Heldal Trovåg er nyutdannet med master i samfunnssikkerhet fra Universitet i Stavanger. Masteroppgaven hennes utdypet sammenhengen mellom en kommunenes risikovurderinger og innbyggernes risikopersepsjon. Hun fokuserte på risikokommunikasjon, som hun mener er en viktig faktor i risikostyring. Studien hennes brukte i hovedsak kvantitativ metode, noe som var et aktivt valg for å bidra til økt bruk av kvantitative metoder i forskning innen samfunnssikkerhet.

Gjennom masterstudiet har Kaja i tillegg deltatt i flere prosjekter hvor hun blant annet har hatt ansvar for utarbeidelse av ulike analysemetoder.

Kaja har også bachelorgrad i psykologi fra NTNU i Trondheim, noe hun synes er en interessant kombinasjon sammen med samfunnssikkerhet. – Når mennesket møter systemene, det er da det virkelig begynner å bli interessant, sier Kaja. – Og det er der fokuset bør ligge i risikostyringen.

Selv om Kaja har vært student de siste årene, har hun likevel erfaring fra arbeidslivet. Ved siden av masterstudiet arbeidet hun som jobbveileder hvor hun bistod mennesker ut i arbeidslivet. Gjennom dette arbeidet har Kaja møtt mange ulike arbeidsgivere i ulike bransjer, noe som har gitt henne bred kunnskap om ulike sektorer.

Kaja vil hovedsakelig jobbe med Operasjonell og teknisk sikkerhet.

Kaja Heldal Trovåg

Kjersti Husby Løken er sivilingeniør med mer enn 25 års erfaring fra prosjekt -og produktledelse, kommersialisering, risikostyring og effektivisering.

Hun har utført et bredt spekter av oppgaver og analysearbeid for hovedsakelig olje og gassindustrien relatert til risikostyring, vedlikehold, driftsstyring og organisasjon og kultur, samt inspeksjon og sikker drift av installasjoner, anlegg, infrastruktur og prosessutstyr.

Kjersti er kvalitetsorientert og analytisk med et solid fag- og erfaringsgrunnlag. Hun er en god lagbygger med kreative evner og effektiv måloppnåelse. – Kvalitetsforbedringer og endring handler mest om mennesker, sier Kjersti.

Kjersti er sertifisert Sertifisert Europeisk Vedlikeholdsekspert (2008) ihht kravene fra EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies).

Kjersti vil hovedsakelig jobbe med Operasjonell og teknisk sikkerhet og er gruppeleder innenfor dette området i Proactima.

Kjersti Løken

Päivi Teivainen-Lædre har over 20 års varierende erfaring fra både privat og offentlig sektor innen ledelse, forskning og kvalitetsstyring. Hennes bakgrunn omfatter også omfattende erfaring fra havbruksbransjen. Hun er opprinnelig fra Finland, flyttet til Norge i 1998 og er utdannet innen biokjemi med Dr. grad fra UiO (2006).

I store deler av sin yrkeskarriere har Päivi jobbet med forskning, utvikling og innovasjon innen ulike fag. Hun har tidligere jobbet i Forskningsrådet og IRIS og har hatt ulike styreverv. Päivi kommer fra Skretting hvor hun har arbeidet med kvalitetsutvikling og forbedringsprosesser.

Päivi vil hovedsakelig jobbe med Risikostyring og virksomhetsstyring.

Päivi Teivainen-Lædre

Siri Fenstad Ragde har en MSc i Molekylær Medisin og er yrkeshygieniker. Hun har jobbet både på Arbeidsmedisinsk avdeling på St. Olav i Trondheim og i BHT. Siri har bred erfaring innen operativt arbeid og prosjektarbeid og har også forskningserfaring. Hun har solid erfaring med blant annet yrkeshygieniske målinger, risikovurderinger og systematisk HMS arbeid i ulike typer bedrifter innen blant annet produksjon, olje og gass og bygg og anlegg. Siri kommer fra stillingen som fagansvarlig for yrkeshygiene ved Aktimed Helse. 

Siri vil hovedsakelig jobbe med Helse og arbeidsmiljø.

Siri Fenstad Ragde

Vi ønsker alle åtte velkommen til Proactima!

Følg oss

Aktuelt

Del

Relatert

Vi søker flere Frontend og Fullstack utviklere til teamet vårt!

I forbindelse med vår satsing på digitaliseringen av våre fagområder, så er vi på jakt etter en Frontend og Fullstack utvikler til vårt utviklingsteam i Stavanger. Vi ser etter deg som vil være med å utvikle en moderne self-service løsning for å digitalisere arbeidsprosesser på det globale markedet.

Proactima bistår i utvikling av hydrogendrevet hurtigbåt i Narvik Havn

Narvik Havn trenger en ny havnebåt som skal være både rask og utslippsfri. Proactima...

Havbruksseminar om innovasjon, risikostyring og bærekraft

Innovasjon, risikostyring og bærekraft innen havbruk står på dagsorden med åpent arrangement på Havets Hus i Stavanger.

Berit Cathrine Dysjaland starter som HR-leder i Proactima

Berit Cathrine kommer fra Shell, som er anerkjent for å være ledende innenfor HR-feltet.