• 18. januar 2022
  • Av:Christian Herheim

Nyheter

Har du en mikrobrikke jeg kan låne eller et par laboratoriehansker?

Leverandørrisiko, som en del av virksomhetsstyring, er en betraktning som mange ikke tenker grundig nok igjennom, sier Päivi til Christian. Päivi jobbet tidligere som laboratoriesjef for en global fôrprodusent. Som laboratoriesjef var hun vant til å håndtere ulike høyteknologiske problemer og sørge for en optimal laboratoriedrift.

For ikke så lenge siden, måtte hun håndtere en annerledes hverdag. Koronapandemien kom. Samtidig satte et skip seg fast i verdens viktigste handelsrute i Egypt og stoppet distribusjonen av varer fra Asia til Europa. Som ansvarlig for labben var hun også ansvarlig for å sørge for kontinuerlig drift. Kundene var avhengig av forutsigbarhet, kritisk personell måtte defineres, back-up planer måtte iverksettes. Midt i dette ble det vanskelig å få tak i laboratoriehansker og prisene for laboratorieinstrumentene føk i været. Andre varer var rett og slett umulig å få tak i.

Dette risikobildet knyttet til leverandørene var ikke lett å se, sier Päivi.

– Hvem hadde trodd at et par hansker eller mikrobrikker ville blitt en mangelvare over natten?

Pandemien er fortsatt ikke over, og utfordringer i ulike handelsruter vedvarer. Prisene øker. Risikobildet er fremdeles uklart. – Nå er du pessimistisk, sier Christian. Det finnes håp og gode historier. Det finnes løsninger!

– Ta Tesla for eksempel, sier Christian. De fant ut at de måtte omprogrammere software sånn at det passet andre typer microchiper. De gjennomførte snuoperasjonen på to uker, forteller Christian. Det er viktig å ha fokus på risiko, men man må også utforske nye løsninger.

Vet du hvilke utfordringer som ligger i din verdikjede? Er din leverandørkjede bærekraftig og risikofri?

Hilsen Christian og Päivi i Proactima