• 15. mars 2022
  • Av:Hilde Waaler

Nyheter

Malena Kyvik Martens starter i Proactima

Proactima har gleden av å presentere Malena Kyvik Martens.

Malena kommer fra en rådgiverstilling i Nærings- og fiskeridepartementet hvor hun har jobbet med samfunnssikkerhet og beredskap, med spesielt fokus på forsyningssikkerhet og næringsberedskap. Malena har god kunnskap om krisehåndtering og samarbeidet mellom private aktører og offentlige myndigheter i kriser. Hun har også god erfaring med øvelsesplanlegging- og gjennomføring, evaluering av hendelser samt internasjonal erfaring med sivil beredskapsplanlegging.

Malena har en master i sikkerhet- og risikoledelse fra Københavns Universitet, og en bachelor i statsvitenskap med spesialisering i samfunnssikkerhet fra Universitetet i Stavanger. Masteroppgaven hennes handlet om stordataovervåkning (big data) og teknologiselskapers ansvar for å respektere menneskerettighetene gjennom risikostyring og forståelse av egen rolle i påvirkningen på menneskerettighetene.

Malena har i tillegg til sterk interesse for samfunnssikkerhet også et sterkt engasjement for å bistå næringslivet med å redusere sine negative innvirkninger på mennesker og miljø. Malena har kunnskap og erfaring med analyse- og vurdering av næringslivets potensielle negative påvirkning på menneskerettigheter i ulike land og sektorer, og vil derfor bli en god ressurs inn i Proactimas arbeid med bærekraft.

Vi ønsker Malena velkommen til Proactima!