Malena Kyvik Martens starter i Proactima

Proactima har gleden av å presentere Malena Kyvik Martens.

Malena kommer fra en rådgiverstilling i Nærings- og fiskeridepartementet hvor hun har jobbet med samfunnssikkerhet og beredskap, med spesielt fokus på forsyningssikkerhet og næringsberedskap. Malena har god kunnskap om krisehåndtering og samarbeidet mellom private aktører og offentlige myndigheter i kriser. Hun har også god erfaring med øvelsesplanlegging- og gjennomføring, evaluering av hendelser samt internasjonal erfaring med sivil beredskapsplanlegging.

Malena har en master i sikkerhet- og risikoledelse fra Københavns Universitet, og en bachelor i statsvitenskap med spesialisering i samfunnssikkerhet fra Universitetet i Stavanger. Masteroppgaven hennes handlet om stordataovervåkning (big data) og teknologiselskapers ansvar for å respektere menneskerettighetene gjennom risikostyring og forståelse av egen rolle i påvirkningen på menneskerettighetene.

Malena har i tillegg til sterk interesse for samfunnssikkerhet også et sterkt engasjement for å bistå næringslivet med å redusere sine negative innvirkninger på mennesker og miljø. Malena har kunnskap og erfaring med analyse- og vurdering av næringslivets potensielle negative påvirkning på menneskerettigheter i ulike land og sektorer, og vil derfor bli en god ressurs inn i Proactimas arbeid med bærekraft.

Vi ønsker Malena velkommen til Proactima!

Følg oss

Aktuelt

Del

Relatert

1. juli 2022 trer Åpenhetsloven i kraft – er din virksomhet klar?

Åpenhetsloven eller Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold,...

Delta på Forum for risikostyring i kraftbransjen i september

Forum for risikostyring i kraftbransjen er igjen satt på agendaen. Etter to år med...

Se vår første bærekraftsrapport!

Vi utgir med dette vår første bærekraftsrapport for vår egen drift. Samtidig som vi...

Proactima styrker teamet innen teknisk og operasjonell rådgivning

I mai begynner Eirik Duesten og Endre Hordnes Aspen i Proactimas avdelingen for Teknisk...