• 2. mars 2022
  • Av:Hilde Waaler

Nyheter

Partner i Cluster for Applied AI

Proactima har blitt partner i klyngenettverket Cluster for Applied AI.  

-Bakgrunnen for å knytte oss til dette nettverket er utgangspunktet vårt som rådgivere innen risikostyring, sier Rune Winther, leder for Utvikling og Innovasjon hos Proactima – Vi ser at bruken av AI (Artificial Intelligence) i forskjellige former endrer risikobildet og som rådgivere innen risikostyring er det viktig at vi utvikler vår kompetanse og våre tjenester til å matche disse endringene. Cluster for Applied AI fremstår som den viktigste møteplassen for dette, og fortsetter: – Akkurat som andre bransjer er vi også nysgjerrige på hvordan forskjellige former for AI eventuelt kan forbedre våre egne arbeidsprosesser.

Rune Winther, leder for Utvikling og Innovasjon hos Proactima

Cluster for Applied AI er en norsk næringsklynge hvor aktører fra ulike deler av verdikjeden arbeider sammen for å skape verdi av data, og for å øke antall virksomheter som tar i bruk eller utvikler AI-drevne løsninger. Hensikten er å svare på behov og løse samfunnsutfordringer på mer effektive og smartere måter.

Ny teknologi og forretningsmessig innovasjon åpner stadig nye områder for anvendelse av AI, og klyngen skal være et knutepunkt for å fange opp nettopp disse mulighetene. Flere rapporter og strategier, blant annet Digital21 og regjeringens strategi for kunstig intelligens, peker på at kunnskap om, og evne til, å utnytte de konkurransefordelene som AI kan gi, vil være kritisk for å sette organisasjoner i stand til å skape konkurransedyktig innovasjon i fremtiden.

-Klyngen har sitt utgangspunkt i Haldenmiljøet, men har et nasjonalt fokus og partnere fra hele landet, sier Marianne Jansson Bjerkman, Klyngeleder i Cluster for Applied AI. – Felles for partnerne er at de alle representerer en eller flere deler av verdikjeden for AI, og her spiller for eksempel vurdering av sikkerhet og risikobilde en viktig rolle.

Marianne Jansson Bjerkman, Klyngeleder i Cluster for Applied AI

Blant medlemmene finner vi både Microsoft, Statsbygg og Simula Consulting. Klyngen har også flere samarbeidspartnere som Viken Fylkeskommune, Innovasjon Norge, NHO og IKT Norge.

-Cluster for Applied AI fungerer som en akselerator for omstilling og innovasjon når det kommer til å dra nytte av de muligheter kunstig intelligens gir virksomheter i dag og i fremtiden, understreker Marianne. – Vi ser imidlertid at det kan oppstå utfordringer knyttet til uforutsette problemstillinger og risikoelementer når teknologien skal tas i bruk. Med den spisskompetansen Proactima og deres nøkkelpersoner besitter, vil selskapet kunne bidra til en smidigere omstilling for andre virksomheter, samtidig som klyngen gir rom for å utvikle bedre forståelse for problemstillingene i fellesskap, og for nyvunnet kompetanse for alle parter.  

Rune Winther legger til at Proactimas rolle i AI-økosystemet vil være en rådgiver som sikrer at de som ønsker å ta i bruk AI kan gjøre det på en måte som balanserer nytteverdi og risiko på en god måte. – AI har et betydelig potensiale til å forbedre og optimalisere en rekke viktige oppgaver, men representerer også en til dels vesentlig endring i risikobildet og risikoeksponering, understreker han.  – Vi håper å bidra til at man i størst mulig grad klarer å utnytte potensialet i AI, uten at dette medfører unødig (og ukontrollert) eksponering for risiko, avslutter Rune.