• 4. mars 2022
  • Av:Hilde Waaler

Nyheter

Sikkerhet i en utfordrende tid

Den spente sikkerhetssituasjonen i Europa den senere tiden påvirker oss alle. Det er både uvirkelig og tragisk det vi ser skje så nært vårt land. Det har skapt usikkerhet og uro både i energi- og finansmarkedene verden over.

Situasjonen de siste ukene har medført at trusselbildet har endret seg. Det er imidlertid for tidlig å si noe sikkert om hvilke konsekvenser dette vil få for oss som nasjon og våre virksomheter.  

I Proactima har vi tatt en del grep for å være bedre forberedt. Vi har både oppdatert trusselbildet og analysert vårt eget risikobilde, også risikobildet relatert til cybersikkerhet.   

Proactima har i lang tid jobbet aktivt med flere virksomheter i Norge innen risikostyring og beredskap. Vi støtter både små og store aktører med å evaluere og håndtere risiko gjennom rammeverk, kunnskap og kompetanseheving, inklusive også cyberrisiko. 

Ofte opplever vi at det er utfordrende å ta inn over seg hvordan store endringer i kontekst kan påvirke virksomheten – det å se både i kort og lengre perspektiv.   

Vi anbefaler å behandle den pågående situasjonen i Europa med spesiell oppmerksomhet. Akkurat som da pandemien traff, er det nå utfordrende å se mulige konsekvenser. Usikkerheten og uroen øker.  

Vi anbefaler virksomheter å ta en god gjennomgang av eget risikobilde, og se hvordan beredskapsplaner og kontinuitetsplaner passer inn i den endrede konteksten og dagens risikobilde.  


Videre anbefaler vi å identifisere mulige strakstiltak. For eksempel kan det være IT-tekniske tiltak, eller å gjennomføre trening av personell for bedre koordinering av uønskede situasjoner, samt tiltak for bedre forretningskontinuitet på IKT-systemer.   

Vi tar gjerne en prat om dette for å skape refleksjon rundt mulige ekstraordinære tiltak.   

Proactima ønsker å bidra til et trygt og bærekraftig samfunn. Dette gjør vi ved å støtte våre kunder i å forstå og håndtere risiko og dermed beskytte verdier.