• 4. mars 2022
  • Av:Hilde Waaler

Nyheter

Webinar om risikostyring i akvakulturnæringen

Fiskeridirektoratet inviterer til webinar når rapporten «Helhetlig risikostyring i akvakulturnæringen» legges frem. Proactima, som har gjennomført undersøkelsen og ført rapporten i pennen, konkluderer at forbedret helhetlig risikostyring kan gi en betydelig gevinst for en rekke oppdrettsaktører.

Rapporten legges frem på et webinar 22. mars, klokken 13.00 – 14.30.

Følg denne lenken for å delta på webinaret.

Utvikling av risikostyringspraksisen

I rapporten skriver Proactima at ved å utvikle en moden og helhetlig risikostyring, øker sannsynligheten for at virksomheten skal nå sine forretningsmessige mål samtidig som selskapet kan dokumentere at det møter samfunnets krav til forsvarlig drift.

– Studien viser også at akvakulturnæringen ikke kan regnes som en moden bransje med tanke på helhetlig risikostyring, men at bransjen er «på vei» og har en ambisjon om å utvikle seg, sier Knut Lervåg, seksjonssjef i Fiskeridirektoratet.

I studien er det gitt innspill til hvordan Fiskeridirektoratet som myndighet kan bidra i utviklingen av risikostyringspraksisen i bransjen og til hvordan bransjen selv og de ulike aktørene kan jobbe sammen for å bli bedre på helhetlig risikostyring.

– Fiskeridirektoratet har et mål om at alle akvakulturvirksomheter skal ha et levende risikostyringssystem som aktivt brukes i arbeidet for å forebygge farer og uønskede hendelser og som hele tiden forbedres, sier Lervåg.