• 2. juni 2022
  • Av:Hilde Waaler

Nyheter

Delta på Forum for risikostyring i kraftbransjen i september

Forum for risikostyring i kraftbransjen er igjen satt på agendaen. Etter to år med pandemi planlegges en fysisk samling i Oslo 28. september.

Det skjer stadig endringer knyttet til vårt samfunnsbidrag og god risikostyring blir stadig mer aktualisert. Endring i kontekst og risikobildet til enhver virksomhet er i kontinuerlig endring, og krav og forventinger til god risikostyring fra interne og eksterne interessenter øker. Dette er blant annet noe av det som vil adressert på årets samling i september.

Tema, program og vertskap for samlingen kan du lese mer om her på Proactimas hjemmeside om kort tid.  Men ønsker du å delta, så sett av 28. september i kalenderen!