• 17. oktober 2022
  • Av:Malena Martens

Nyheter

Proactima samler kraftbransjen

Proactima har i flere år vært stolt sekretariat for Forum for risikostyring i kraftbransjen, og samarbeidet tett med ulike vertvirksomheter om gjennomføringen.

Forumet en arena for nettverksbygging og utveksling av kompetanse og erfaring om helhetlig risikostyring. Det har her vært lagt vekt på å se bredden i risikostyringsfaget, herunder strategisk, regulatorisk, operasjonell og finansiell risiko.

Målgruppen er ledere og fagroller som jobber med risikostyring ut fra et virksomhetsperspektiv. Mange opplever en mangel på faglig sparring og støtte i den virksomheten en jobber, og Forum for risikostyring har nettopp vært et bidrag i den sammenheng. I forumet har det over tid vært deltagere som jobber med ulike disipliner; ledelse, HMS, økonomistyring, IT-sikkerhet, drift, prosjekt mv. Felles for disse har vært stor interesse for faget, og for hvordan en kan jobbe på tvers av fagdisipliner.

Årets samling i slutten av september var delt i to hovedtemaer. Del 1 så nærmere på hvordan det nye trusselbildet internasjonalt og økt digitalisering påvirker selskapenes risikostyring. Del 2 fokuserte på hvorfor risikostyring bør innlemmes som en del av virksomhetsstyring og hvordan dette bidrar til å håndtere og kontrollere risiko på en mer effektiv måte. Innleggene fra NVE, Agder Energi, Tafjord Kraft og Proactima fikk gode tilbakemeldinger, og deltagerne ser fram til neste samling i februar/mars 2023.

Kraftforum er åpent for nye deltakere. Er du interessert, kan du ta kontakt med Proactima for ytterligere informasjon ved Avdelingsleder Jens Thomas Sagør (jts@proactima.com).