• 9. desember 2022
  • Av:Oda Nødtvedt

Nyheter

Proactima bistår den internasjonale havbunnsmyndigheten ISA

Proactima fanger raskt opp kompleksiteten i utvinning av havbunnsmineraler og hva vi som internasjonal myndighet må ivareta for å ivareta en bærekraftig utvinning. De interne arbeidsprosessene er ekstremt viktig for oss for å sikre at vi opptrer ryddig og forutsigbart mot aktører innen denne næringen.

Det sier Øystein Bruncell Larsen er Chief CARMU (Compliance Assurance Regulatory Management Unit) i ISA med base i Kingston, Jamaica.

Bistår med risikostyring og arbeidsprosesser

International Seabed Authority utlyste tidligere i år en internasjonal anbudskonkurranse knyttet til støtte med risikostyring og interne arbeidsprosesser. Proactima ble valgt, og i november var Richard Heyerdahl fra Proactima i Kingston, Jamaica, for å møte ISAs ledelse.

Valget falt på Proactima basert på deres omfattende erfaring med utvikling av styringssystem kombinert med en imponerende kompetanse innen risikostyring, forklarer Larsen.

Bilde: Øystein Bruncell Larsen ønsket Proactima ved Richard Heyerdahl velkommen til Kingston, Jamaica og hovedkontoret til The International Seabed Authority.

Den internasjonale havbunnsmyndigheten (The International Seabed Authority (ISA)) er opprettet under FNs havrettskonvensjon for å regulere mineralvirksomhet på havbunnen utenfor nasjonal jurisdiksjon (det såkalte «Området»). Det er så langt utarbeidet et regelverk for undersøkelsesaktivitet (Exploration). Det er tildelt om lag 30 kontrakter (tillatelser) for leting i Området, og innsamling av data foretatt av kontraktørene har pågått i over 20 år.

Det pågår nå et arbeid i ISA for å utvikle et regelverk for utvinning (Exploitation) av havbunnsmineraler i Området.

Stort potensiale for havbunnsmineraler

Nylig har norske myndigheter sendt på høring en konsekvensutredning for utvinning av havbunnsmineraler på norsk sokkel. Utvinning av havbunnsmineraler kan i fremtiden bli en ny og viktig næring for Norge, som samtidig kan bidra til å sikre den globale tilgangen på viktige metaller. Dette vil selvfølgelig være under forutsetning av at dette kan gjøres på en akseptabel grad av miljøpåvirkning. Konsekvensutredningen med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.

Proactima tilbyr rådgivning innen risikostyring for alle sektorer. Les mer om hvordan vi kan bidra med risikostyring her.