• 11. mai 2023
  • Av:[molongui_author_name]

Nyheter

Nye folk i full sving

Proactima har gjort flere nyansettelser den siste tiden, og våre tre nye rekrutteringer er i full sving med leverandørstyring, trusselanalyser og juridisk rådgivning.

Gunelie Winum har bred forståelse for ansvarlig leverandørstyring, Hanne Cook er en av landets fremste trusselanalytikere og Anne Mork skal styrke oss med juridisk kompetanse. Hver for seg, og samlet, bringer de nye rekrutteringene inn ny kompetanse som gjør at vi kan tilby et større tjenestespekter, sier Trine Nikolaisen, avdelingsleder for Strategisk Rådgiving i Proactima.

«There is no such thing as free sustainability”

Gunelie Winum går inn som konsulent i Bærekraft & Omstilling i Oslo.

Gunelie Winum var en av frontprofilene på scenen under årets Risikostyringskonferansen i april, kun et par uker etter oppstart.

Aktsomhetsvurderinger og risikoanalyser opplever jeg som to sider av samme sak. Spørsmålet er bare hvilken og hvem sin risiko det er snakk om. Jeg er opptatt av at organisasjoner ikke bare avdekker avvik, men virkelig jobber å forstå hvorfor avvikene skjer. Det er der påvirkningsmuligheten ligger, sier Gunelie.

Hun legger til at det er ekstra flott å komme inn i Proactima og kunne sparre med et godt etablert fagmiljø.

Gunelies kompetanse og forståelse for grunnleggende årsaker til rettighetsbrudd, metoder for å avdekke brudd, og ikke minst hvordan offentlige og private virksomheter og deres produsenter kan forbedre og avbøte forhold, er et solid tilskudd i leveransene våre innen bærekraft og omstilling, sier Trine Nikolaisen fornøyd.

​​​​​​​Kompetanse + deling = sant

Hanne Cook er på plass i gruppen for Beredskap og Krisehåndtering i Bergen.

Hanne Cook er en av landets fremste trusselanalytikere. Hun kommer fra stillingen som analyseleder og fagleder ved etteretningsseksjonen i Vest politidistrikt. Hun har ledet arbeidet med politiets trussel- og risikovurderinger og vært sentral i Politiets analysebidrag i nasjonale etteretningsoperasjoner.

– Som analytiker, samfunnsviter og selvutnevnt nysgjerrig-per, er jeg opptatt av hvilke metoder og verktøy vi benytter for å skaffe informasjon som belyser og besvarer problemstillingene vi alltid arbeider med, sier Hanne.

Hun beskriver Proactima som en lærende organisasjon der man er opptatt av å spille hverandre god.  

– Sterk faglig kompetanse pluss kompetansedeling er en uslåelig kombinasjon. Det skaper et arbeidsmiljø jeg vet jeg vil trives i, sier Hanne.  


Juridiske muskler   

Anne Mork er ny konsulent i gruppen for Risikostyring og Virksomhetsstyring på Stavangerkontoret.

Det er svært gledelig at vi kan vise juridiske muskler i Proactima. Med Anne på laget kan vi forstå, tolke og anvende føringer innen regelverk, standarder og forskrifter, sier Trine Nikolaisen.  

Anne Mork har lang erfaring med HMS, kvalitet og risikostyring. Hun har erfaring som kursholder og brukes ofte som foreleser innen gransking, Enterprise Risk Management og GDPR.

– Jeg motiveres av det sterke fagmiljøet, muligheten for å jobbe på tvers av fag og sektorer, at selskapet er verdibasert, framoverlent og tett på kundenes nåværende og fremtidige behov, sier Anne.

Vi ønsker alle sammen velkommen til oss!