• 5. juni 2023
  • Av:Oda Nødtvedt

Nyheter

Hils på nye forsterkninger  

I juni har to nye rekrutteringer kommet på plass.

Guri Døsen Dahl vil tilføre teamet og kontoret i Bergen verdifull kapasitet og kompetanse, og Hanne Etterlid vil styrke Proactima i hele bredden fra prosessdesign og analyser, til ulykkesgranskning, strategi og ledelsestøtte for våre kunder. Vi er veldig fornøyde med å få enda flere dyktige folk med på laget, sier Kristin Myhre, avdelingsleder for Teknisk og Operasjonell Rådgiving og Analyse i Proactima.

-Jeg kjenner Proactima som et kompetent og seriøst selskap, med bred og solid fagkompetanse innen en hel rekke relevante og fremtidsrettede områder. Selskapet har etablerte mål og verdier jeg setter pris på og finner motiverende.

Hanne Etterlid
Hanne Etterlid startet i juni i faggruppen Operasjonell og Teknisk sikkerhet i Stavanger.

Hanne Etterlid er ny konsulent i faggruppen Operasjonell og Teknisk sikkerhet i Stavanger.

Hun har multidisiplin bakgrunn fra petroleumsbransjen både fra operatørside, engineering og Petroleumstilsynet, og innehar unik kompetanse i bredden fra design til drift og vedlikehold av anlegg.

Med bakgrunn både fra engineering, operatørsiden og fra Petroleumstilsynet bringer Hanne med seg uvurderlig kompetanse og erfaring.

Guri Døsen Dahl har en sterk bakgrunn fra systematisk HMS- og kvalitetsarbeid innenfor blant annet forskningsbransjen og bygg og anlegg.

Guri Døsen Dahl startet i juni i faggruppen Helse & Arbeidsmiljø i Bergen.

Hun har også kompetanse innen analysearbeid i olje & gass bransjen mht. arbeidsmiljøanalyser, risikovurderinger, og granskingsmetodikk. Guri har doktorgrad i immunologi
og hovedfag i matematisk biologi.  

Vi gleder oss til å få Guri i gang, da hun vil styrke teamet tekniske og operasjonelle tjenester lokalt ved Bergenskontoret, samt tilføre verdifull kapasitet til vår helse og arbeidsmiljøgruppe generelt, og til Proactima prosjektoppdrag i bygg og anleggsbransjen spesielt, sier Kristin Myhre.

Guri går inn som konsulent i faggruppen Helse & Arbeidsmiljø i Bergen.

Velkommen!