Guro Flatøy

Guro Flatøy

Posisjon: Konsulent
Telefon: +4791756270

Guro er utdannet sivilingeniør i fysikk og matematikk ved NTNU, og har siden 2012 arbeidet som konsulent innen instrumenterte sikkerhetssystemer, tilgjengelighetsanalyser og teknisk sikkerhet.

Hun har bred erfaring med å sette krav til instrumenterte sikkerhetssystemer i henhold til IEC61508/61511 (SIL studier), implementering i prosjekt og oppfølging av leverandører. Hun er også en erfaren bruker av analyseverktøyet Miriam RAM Studio for tilgjengelighetsanalyser.

Guro har også deltatt i annet sikkerhetsarbeid, som fareindentifikasjon (HAZID), Hazard and Operability Analysis (HAZOP), kvantitativ risikoanalyse (QRA), samt vurderinger knyttet til ytre miljø og arbeidsmiljø.

Hun har erfaring innen SIL analyse og teknisk sikkerhet fra prosjekter som Johan Sverdrup for Aker Solutions, Kollsnes Increased Capacity for Wood, Njord Floating Storage Solution for Brevik Engineering, Draugen Infill Drilling for Aibel, i tillegg til flere SIL analyser for Fortum Oslo Varme. Hun har utført tilgjengelighetsanalyse for Ormen Lange late life recovery for Shell, I tillegg til flere subsea felt for Equinor.